Tekstplakat sakspapirer GF. Bilde av GF-forsamling med stemmesedler

Sakspapirer GF 2022

Her finner du sakspapirene til Misjonssambandets generalforsamling 2022.

Generalforsamlingen (GF) er den høyeste myndigheten i Misjonssambandet og består av representanter (delegater) fra misjonsforeninger og lag som er registrert i organisasjonen. Generalforsamlingen skal behandle overordnet strategi for arbeidet nasjonalt og internasjonalt, rapport fra arbeidet siden sist GF og arbeidet frem til neste GF, regnskap og økonomi. Generalforsamlingen velger også hovedstyre, kontrollkomite og valg- og fullmaktskomite.

GF 2022 holdes 5.–10. juli 2022 på Oslofjord Convention Center.

Hoveddokument

Vedlegg til sak 2

Vedlegg til sak 5a og 5 b

Vedlegg til sak 6