En plakat med spørsmålstegn plassert i et landskap

Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet en del ofte stilte spørsmål om giver-muligheter i NLM.

Hvorfor er fast givertjeneste viktig?

Fast givertjeneste gir NLM forutsigbarhet i gaveinntekter, noe som igjen er viktig for å kunne planlegge arbeidet på en mest mulig fornuftig måte.  For deg som giver kan det også være fint å gi fast til en organisasjon. Ved å gi til NLM er du med på å bringe evangeliet videre til de som ikke har hørt budskapet, og du er med på å gi mennesker et bedre liv.

  

Hva er forskjellen på fast giver m/AvtaleGiro, fast giver m/tilsendt giro og fast trekk?

NLM vil oppfordre deg til å bruke opprette en AvtaleGiro-avtale for din faste givertjeneste. Dette er en enkel måte å administrere givertjeneste. Ved opprettelse av AvtaleGiro-avtale inngår du en avtale med banken om å bli trukket et fast avtalt beløp til et fast avtalt tidspunkt (f.eks. en gang pr. mnd.). Kontoen din blir automatisk belastet ved forfall og du slipper å betale giroen i banken/nettbanken. En AvtaleGiro-avtale for din faste givertjeneste bestiller du enkelt ved å enten

  • fylle ut skjemaet på nettet.
  • fylle ut Fast Giver-skjema på nettsiden:  og sende det digitalt til NLM for registrering. Du vil deretter få tilsedt et KID-nummer fra oss som du må bruke for å kunne opprette AvtaleGiro-avtale i banken din.
  • fylle ut et fast giver-skjema på papir. Dette skjemaet får du ved å kontakte giver@nlm.no / 22 00 72 00, kontakte ditt regionkontor eller last ned skjemaet her.

Ved retur av dette skjemaet, med underskrift, vil en AvtaleGiro-avtale automatisk bli opprettet.                                                                                                 

Ønsker du en fast giveravtale med tilsendt giroblankett tar du kontakt med vår giveravdeling: giver@nlm.no eller på telefon 22 00 72 00 og ber om å få tilsendt giro på et ønsket intervall (f.eks. en gang pr måned). Du kan også fylle ut Fast Giver-skjema på nettsiden og sende det digitalt til NLM for registrering. Så lenge du ikke oppretter AvtaleGiro-avtale med banken, får du tilsendt giro.

Du kan også selv opprette fast trekk til NLM i banken din. For NLM betyr en «fast trekk-avtale» mer administrasjon enn en AvtaleGiro-avtale (gavene må registreres manuelt), for deg som giver er det liten forskjell.

       

Hvordan får jeg skattefradrag?/Hvorfor må jeg oppgi mitt fødselsnummer?

Alle personlige gaver, både enkeltgaver og Fast Givertjeneste, gir rett til skattefradrag. For at en gave til NLM skal være fradragsberettiget, krever likningsmyndighetene at fødselsnummer (11 siffer) må oppgis. (Jf. likningsloven §5-11 nr. 2). Dersom du ikke har gitt NLM beskjed om ditt fødselsnummer bes du oppgi dette på Min side (innlogging oppe til høyre her på nlm.no), eller ved å ringe NLMs sentralbord på 22 00 72 00 eller giver- og abonnementskonsulent Elfrid Vinskei på 22 00 73 00.

Gaver gitt på Vipps gir ikke direkte rett på skattefradrag.

       

Hvordan kan jeg øke beløpet eller endre min faste givertjeneste?

Du kan endre giveravtalen din ved å ta kontakt med giverkontoret på: giver@nlm.no eller Tlf.: 22 00 73 00. Har du tilgang til «min side» på nlm.no kan du også endre giveravtalen der, eller endre avtalen ved å fylle ut giverskjema på nett eller papir (kryss av på «jeg vil endre min giveravtale»).

      

Hva betyr beløpsgrense?

Beløpsgrense er beløpet du tillater at kan bli trukket fra kontoen din med AvtaleGiro. Dette beløpet må være høyere enn ditt faste månedlige trekk. Det beste er om du ikke fyller ut feltet for beløpsgrense, da slipper du problemer ved eventuell endring av beløpet i fremtiden. Du vil ikke bli trukket mer enn avtalt beløp.

Dersom du huker av på 3% økning, er det spesielt viktig at beløpsgrensen din er høy nok. Flere AvtaleGiro-avtaler er satt med for lav beløpsgrense, slik at små justeringer i gavebeløp resulterer i at hele trekket stopper.

NLM har ikke myndighet til å justere beløpsgrensen din. Du kan endre beløpsgrensen din i nettbanken din eller ta kontakt med banken.

   

Hvorfor bør jeg huke av på 3% økning?

Dersom du huker av på 3% økning, vil summen du har forpliktet deg på i din giveravtale øke med 3% hver 1. februar. Denne ordningen gjør at inntektene til NLM gitt via fast givertjeneste øker i takt med forventet pris- og lønnsvekst. Dersom du huker av på dette må du sjekke at beløpsgrensen din i banken er høy nok.

       

Hva betyr å «godskrive»?

Hovedregel for personlige gaver/givertjeneste er at det er givers postnummer som styrer hvilken region som automatisk blir godskrevet.

Ønsker du derimot å synliggjøre at du støtter et spesielt misjonsfellesskap kan du skrive navnet på fellesskapet i feltet. Dermed vil gavebeløp/givertjeneste (anonymt) vises på årsrapporten til foreningen på samme måte som om det ble gitt i kollekt på foreningsmøte. Dersom du ønsker å støtte ditt lokale NLM-fellesskap kan du fylle inn navnet på fellesskapet under feltet «Jeg vil godskrive».

 

Fra og med 2016 har vi lagt til rette for en prosentvis overføring tilbake til misjonsfellesskapet ditt for å styrke fellesskapets likviditet. Vi ser at kollektinntekter gjerne går noe ned, samtidig ønsker vi å stimulere til fast givertjeneste. En slik ordning (som vi altså kaller fordelt giveravtale, les mer om dette her) vil imøtekomme begge disse ønskene. Ta kontakt med NLM sentralt for mer informasjon om denne ordningen.

       

Hvilken oppfølging får jeg som fast giver?

Du kan lese om NLMs prosjekter flere steder, blant annet på nlm.no, i Utsyn og i prosjektkatalogen. Som fast giver får du prosjektkatalogen i posten hvert år.

 

Vi ønsker å bli bedre på oppfølging av våre givere, og tar gjerne imot tips om hvilken type oppfølging du måtte ønske. Vi anbefaler deg å følge NLM på Facebook og også bli Utsyn-abonnent for å få best mulig informasjon om prosjektene. (Bestill Utsyn på abonnement@nlm.no eller tlf.: 22 00 73 00).

     

Jeg ønsker å bli fast giver til et spesifikt prosjekt. Hvordan gjør jeg det?

Du kan ikke bli fast giver til et spesielt prosjekt, men du kan gi enkeltgaver til spesifikke prosjekt ved å merke innbetalingene med navn på prosjektet. Dersom dette prosjektet er dekket, vil gaven din gå til annet arbeid i det aktuelle landet.

 

Dersom du ønsker å bli fast giver til et spesifikt land kan du bli landfadder. Du kan også støtte barne- og familieprosjekt ved å bli barne- og familiefadder. Er du under 26 år blir du Siembragiver, og gaven du da gir går til prosjektene som NLM ung har valgt å støtte.

Dersom du ønsker å støtte prosjektene som trenger det mest, blir du generell NLM-fadder.

Følg denne linken for å bli fast giver.

      

Jeg har en fast giveravtale, hvorfor får jeg giro i posten?

Dersom du er fast giver til NLM har du enten opprettet en AvtaleGiro-avtale eller du får tilsendt giro hver måned (eller annet terminintervall). Dersom du får giro i posten og ønsker å opprette en AvtaleGiro-avtale må du selv gjøre dette i nettbanken din. Ta kontakt med banken dersom du trenger assistanse til dette.

    

Hvordan kan jeg gi en jubileumsgave?

Ønsker du at den gode tanken bak en personlig gave - enten det er til en fødselsdag, bryllup eller en annen merkedag –skal tilfalle et godt formål, kan du oppfordre familie og venner å gi sin gave til NLM. Du kan i utgangspunktet velge blant alle våre prosjekter, eller bare gi gaven til misjonsarbeidet generelt («Der behovet er størst»). Tar du du kontakt med NLM informasjonsavdeling: info@nlm.no eller på telefon 22 00 72 00 kan vi bistå med plakat og/eller brosjyre for valgte prosjekt som du ønsker å støtte. 

Gaver sendes på giro eller nettbank til kontonr. 8220 02 90131, enten direkte fra gjestene eller samlet i etterkant, og merkes med «Jubileumsgave» og jubilantens navn.

Ved å gjøre oss oppmerksom på at du har ønsket deg en jubileumsgave til vårt arbeid, kan vi sende et takkebrev med totalsum og en oversikt over hvem som har gitt.

     

Hvordan kan jeg gi en minnegave?

En minnegave er et godt alternativ til en blomsterhilsen når en person er gått bort. De som er med i begravelsen og minnestunden får anledning til å gi en gave der, som så blir sendt samlet til NLM av begravelsesbyrået eller pårørende. De som ikke har anledning til å være tilstede kan sende en giro eller betale i nettbank. Innbetalingen sendes NLMs kontonr. 8220 02 90131 og merkes "Minnegave", avdødes navn og gjerne navn og adresse på pårørende, slik at vi får sendt en takk. Husk å oppgi navn dersom det er flere givere enn innbetaler som er sammen om gaven.

    

Hva er testamentarisk gave?

Dersom du ønsker å fordele formuen på en annen måte enn det arveloven bestemmer (som er slektninger eller staten) må det skrives et testamente. Et testamente er et skriftlig dokument som er ment å gi uttrykk for hvordan du ønsker å fordele det du etterlater deg mellom familie og andre. Det kan være et bestemt beløp, en bestemt gjenstand, en andel av din formue eller den resterende del av din formue når pliktarv og annen arv er betalt.

 

NLM er velsignet med at mange misjonsvenner velger å gi sin siste gave gjennom testamentariske gaver. Les mer her eller kontakt oss på 22 00 72 00 for å få tilsendt brosjyre om testamentariske gaver.

   

Hvordan kan jeg gi en enkeltgave?

Du kan gi en enkeltgave på flere måter. Den beste måten er å betale inn et ønsket beløp til NLMs gavekontonummer: 8220 02 90131. Du kan merke innbetalingen med et spesifikt prosjekt eller land dersom du ønsker det.

Du kan også følge denne linken for å gi en enkeltgave.

I tillegg kan du finne NLM i VIPPS-appen din. Er du Utsyn-abonnent vil du også få giro vedlagt Utsyn noen ganger i året.

       

Er det mulig å reservere prosjekt?

Det er ikke mulig å reservere prosjekt. Tidligere var dette mulig, men vi innså at dette var et system som var vanskelig å vedlikeholde og følge opp. Reservasjon av prosjekt krever mye administrasjon. Ønsker du å støtte et spesielt prosjekt anbefaler vi at du marker innbetalingen med prosjektnavn. Dersom dette prosjektet er dekket, vil gaven din gå til annet arbeid i det aktuelle landet.

     

Firmaet mitt ønsker å gi en gave til NLM. Kan firmaet mitt få skattefradrag?

For bedrifter gjelder den samme beløpsgrense som for privatpersoner, altså mellom 500 og 40 000 kroner årlig. NLM vil innrapportere gaver gitt i bedrifts/organisasjonens navn til skattedirektoratet. Dette forutsetter at organisasjonsnummer er registrert hos oss. Ta kontakt med giver@nlm.no for å innrapportere dette.

    

Hva skjer med min giveravtale når jeg skifter bank?

NLM har dessverre ikke myndighet til å endre kontonummer for giveravtaler. Dersom en giver som har AvtaleGiro-avtale skifter bank kan vedkommende be «gammel bank» om å overføre avtalen til nytt kontonummer i ny bank. Dette er en tjeneste de fleste banker tilbyr. Dersom din bank ikke tilbyr dette må du selv slette avtale i gammel bank, vente i noen dager og så opprette ny avtale i ny bank.