En plakat med spørsmålstegn plassert i et landskap

Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet en del ofte stilte spørsmål om giver-muligheter i Misjonssambandet.

Hvorfor er fast givertjeneste viktig?

Fast givertjeneste gir Misjonssambandet forutsigbarhet i gaveinntekter, noe som igjen er viktig for å kunne planlegge arbeidet på en mest mulig fornuftig måte. For deg som giver kan det også være fint å gi fast til en organisasjon. Ved å gi til Misjonssambandet er du med på å bringe evangeliet videre til de som ikke har hørt budskapet, og du er med på å gi mennesker et bedre liv.

  

Hva er forskjellen på fast giver m/AvtaleGiro, fast giver m/tilsendt giro og fast trekk?

Misjonssambandet vil oppfordre deg til å bruke en AvtaleGiro-avtale for din faste givertjeneste. Dette er en enkel måte å administrere givertjeneste. Ved opprettelse av AvtaleGiro inngår du en avtale med banken om å utbetale kravet som kommer fra Misjonssambandet. Kravets beløp avtaler du med Misjonssambandet.

Kontoen din blir automatisk belastet ved forfall og du slipper å betale giroen i banken/nettbanken. En AvtaleGiro-avtale for din faste givertjeneste bestiller du enkelt ved å enten

  • fylle ut skjemaet på gi.nlm.no
  • fylle ut et fast giver-skjema på papir. Dette skjemaet får du ved å kontakte giver@nlm.no / 22 00 73 00 eller ved å kontakte ditt regionkontor. Ved retur av dette skjemaet, med underskrift, vil en AvtaleGiro-avtale automatisk bli opprettet.          
  • Dersom du har en gammel avtale uten AvtaleGiro, og ønsker endring til AvtaleGiro, kan giverkontoret hjelpe deg. Kontakt oss på giver@nlm.no eller tlf. 22 00 73 00                                                                                       

Ønsker du en fast giveravtale med tilsendt giroblankett tar du kontakt med vår giveravdeling: giver@nlm.no eller på telefon 22 00 73 00 og ber om å få tilsendt giro på et ønsket intervall (f.eks. en gang pr måned). Så lenge du ikke oppretter AvtaleGiro-avtale med banken, får du tilsendt giro.

Du kan også selv opprette fast trekk til Misjonssambandet i banken din. For Misjonssambandet betyr en «fast trekk-avtale» mer administrasjon enn en AvtaleGiro-avtale (gavene må registreres manuelt), for deg som giver er det liten forskjell.

       

Hvordan får jeg skattefradrag? / Hvorfor må jeg oppgi mitt fødselsnummer?

Alle personlige gaver, både enkeltgaver og Fast Givertjeneste, gir rett til skattefradrag. For at en gave til Misjonssambandet skal være fradragsberettiget, krever likningsmyndighetene at fødselsnummer (11 siffer) må oppgis. (Jf. likningsloven §5-11 nr. 2). Dersom du ikke har gitt Misjonssambandet beskjed om ditt fødselsnummer bes du oppgi dette ved å ringe Misjonssambandets sentralbord på 22 00 72 00 eller giverkonsulent på 22 00 73 00.

Gaver gitt på Vipps gir ikke direkte rett på skattefradrag. Gaver gitt på Vipps #700 000 gir rett til skattefradrag, og du får mulighet til å oppgi fødselsnummer.

       

Hvordan kan jeg øke beløpet eller endre min faste givertjeneste?

Du kan endre giveravtalen din ved å ta kontakt med giverkontoret på: giver@nlm.no eller Tlf.: 22 00 73 00. Har du tilgang til minside.nlm.no kan du også endre giveravtalen der, eller endre avtalen ved å fylle ut giverskjema på nett eller papir (kryss av på «jeg vil endre min giveravtale»).

      

Hva betyr beløpsgrense?

Beløpsgrense er beløpet du tillater at kan bli trukket fra kontoen din med AvtaleGiro. Dette beløpet må være høyere enn ditt faste månedlige trekk. Det beste er om du ikke fyller ut feltet for beløpsgrense, da slipper du problemer ved eventuell endring av beløpet i fremtiden. Du vil ikke bli trukket mer enn avtalt beløp.

Dersom du huker av på 3 % økning, er det spesielt viktig at beløpsgrensen din er høy nok. Flere AvtaleGiro-avtaler er satt med for lav beløpsgrense, slik at små justeringer i gavebeløp resulterer i at hele trekket stopper.

Misjonssambandet har ikke myndighet til å justere beløpsgrensen din. Du kan endre beløpsgrensen din i nettbanken din eller ta kontakt med banken.

   

Hvorfor bør jeg huke av på 3 % økning?

Dersom du huker av på 3 % økning, vil summen du har forpliktet deg på i din giveravtale øke med 3 % hver 1. februar. Denne ordningen gjør at inntektene til Misjonssambandet gitt via fast givertjeneste øker i takt med forventet pris- og lønnsvekst. Dersom du huker av på dette må du sjekke at beløpsgrensen din i banken er høy nok.

       

Hva betyr å «godskrive»?

Hovedregel for personlige gaver /givertjeneste er at det er givers postnummer som styrer hvilken region som automatisk blir godskrevet.

Ønsker du derimot å synliggjøre at du støtter et spesielt misjonsfellesskap kan du skrive navnet på fellesskapet i feltet. Dermed vil gavebeløp/givertjeneste (anonymt) vises på årsrapporten til foreningen på samme måte som om det ble gitt i kollekt på foreningsmøte. Dersom du ønsker å støtte ditt lokale Misjonssambandet-fellesskap kan du fylle inn navnet på fellesskapet under feltet «Jeg vil godskrive».

 

Der er også lagt til rette for en prosentvis overføring tilbake til misjonsfellesskapet ditt for å styrke fellesskapets likviditet. Vi ser at kollektinntekter gjerne går noe ned, samtidig ønsker vi å stimulere til fast givertjeneste. En slik ordning (som vi altså kaller fordelt giveravtale, les mer om dette her) vil imøtekomme begge disse ønskene. Ta kontakt med Misjonssambandet sentralt for mer informasjon om denne ordningen.

Du finner alle fordelte giveravtaler her: gi.nlm.no/fordelte

       

Hvilken oppfølging får jeg som fast giver?

Du kan lese om Misjonssambandets prosjekter flere steder, blant annet på nlm.no, i Utsyn og i prosjektkatalogen. Som fast giver får du fire nummer av Utsyn og prosjektkatalogen i posten hvert år, forutsatt at vi har riktig adresse.

 

Vi ønsker å bli bedre på oppfølging av våre givere, og tar gjerne imot tips om hvilken type oppfølging du måtte ønske. Vi anbefaler deg å følge Misjonssambandet på Facebook og også bli Utsyn-abonnent for å få best mulig informasjon om prosjektene. (Bestill Utsyn på abonnement@nlm.no eller tlf.: 22 00 73 00).

     

Jeg ønsker å bli fast giver til et spesifikt prosjekt. Hvordan gjør jeg det?

Du kan ikke bli fast giver til et spesielt prosjekt, men du kan velge felt/kategori under gi.nlm.no/prosjekt. Dersom kategorien er dekket, vil gaven din gå til annet arbeid i det aktuelle landet.

Dersom du ønsker å støtte prosjektene som trenger det mest, blir du generell fast giver til Misjonssambandet.

Følg denne linken for å bli fast giver.

      

Jeg har en fast giveravtale, hvorfor får jeg giro i posten?

Dersom du er fast giver til Misjonssambandet har du enten opprettet en AvtaleGiro-avtale eller du får tilsendt giro hver måned (eller annet terminintervall). Dersom du får giro i posten og ønsker å opprette en AvtaleGiro-avtale, ta kontakt med giverkontoret, epost: giver@nlm.no / tlf.: 22 00 73 00.

    

Hvordan kan jeg gi en jubileumsgave?

Ønsker du at den gode tanken bak en personlig gave - enten det er til en fødselsdag, bryllup eller en annen merkedag –skal tilfalle et godt formål, kan du oppfordre familie og venner å gi sin gave til Misjonssambandet. Du kan i utgangspunktet velge blant alle våre prosjekter, eller bare gi gaven til misjonsarbeidet generelt («Der behovet er størst»). Ta kontakt med Misjonssambandet informasjonsavdeling: info@nlm.no eller på telefon 22 00 72 00. Vi kan bistå med plakat og/eller brosjyre for valgte prosjekt som du ønsker å støtte. 

Gaver sendes på giro eller nettbank til kontonr. 8220 02 90131, enten direkte fra gjestene eller samlet i etterkant, og merkes med «Jubileumsgave» og jubilantens navn.

Ved å gjøre oss oppmerksom på at du har ønsket deg en jubileumsgave til vårt arbeid, kan vi sende et takkebrev med totalsum og en oversikt over hvem som har gitt.

     

Hvordan kan jeg gi en minnegave?

En minnegave er et godt alternativ til en blomsterhilsen når en person er gått bort. De som er med i begravelsen og minnestunden får anledning til å gi en gave der, som så blir sendt samlet til Misjonssambandet av begravelsesbyrået eller pårørende. De som ikke har anledning til å være til stede kan sende en giro eller betale i nettbank. Innbetalingen sendes Misjonssambandets kontonr. 8220 02 90131 og merkes "Minnegave", avdødes navn og gjerne navn og adresse på pårørende, slik at vi får sendt en takk. Husk å oppgi navn dersom det er flere givere enn innbetaler som er sammen om gaven. Det er også mulig å betale inn på Vipps #700 000, merkes som over.

    

Hva er testamentarisk gave?

Dersom du ønsker å fordele formuen på en annen måte enn det arveloven bestemmer (som er slektninger eller staten) må det skrives et testamente. Et testamente er et skriftlig dokument som er ment å gi uttrykk for hvordan du ønsker å fordele det du etterlater deg mellom familie og andre. Det kan være et bestemt beløp, en bestemt gjenstand, en andel av din formue eller den resterende del av din formue når pliktarv og annen arv er betalt.

 

Misjonssambandet er velsignet med at mange misjonsvenner velger å gi sin siste gave gjennom testamentariske gaver. Les mer her eller kontakt oss på 22 00 72 00 for å få tilsendt brosjyre om testamentariske gaver.

   

Hvordan kan jeg gi en enkeltgave?

Du kan gi en enkeltgave på gi.nlm.no , gavekontonummer: 8220 02 90131 eller på Vipps #700 000 (dette vippsnummer gir rett til skattefradrag dersom vi har/får ditt fødselsnummer). Gaven kan gis anonymt.

Er du Utsyn-abonnent vil du også få giro vedlagt Utsyn noen ganger i året.

       

Er det mulig å reservere prosjekt?

Det er ikke mulig å reservere prosjekt. Tidligere var dette mulig, men vi innså at dette var et system som var vanskelig å vedlikeholde og følge opp. Reservasjon av prosjekt krever mye administrasjon.

Ønsker du å støtte et spesielt prosjekt anbefaler vi at du marker innbetalingen med prosjektnavn. Dersom dette prosjektet er dekket, vil gaven din gå til annet arbeid i det aktuelle landet. På gi.nlm.no/prosjekt har du anledning å velge

      

Firmaet mitt ønsker å gi en gave til Misjonssambandet. Kan firmaet mitt få skattefradrag?

For bedrifter gjelder den samme beløpsgrense som for privatpersoner, etter Skattedirektoratets gjeldende satser. Misjonssambandet vil innrapportere gaver gitt i bedrifts/organisasjonens navn til skattedirektoratet. Dette forutsetter at organisasjonsnummer er registrert hos oss. Ta kontakt med giver@nlm.no for å innrapportere dette.

    

Hva skjer med min giveravtale når jeg skifter bank?

Misjonssambandet har ikke myndighet til å endre kontonummer for giveravtaler. Dersom en giver som har AvtaleGiro-avtale skifter bank, er det enklest å avslutte giveravtalen for så å opprette en ny avtale på gi.nlm.no/fastgiver. Ta eventuelt kontakt med giverkontoret giver@nlm.no / tlf. 22 00 73 00