Dokument

Misjonssambandet ungs vedtekter

Her finner du Misjonssambandet ungs vedtekter.

Misjonssambandet ungs vedtekter er vedtatt av Misjonssambandet ungs øverste demokratiske organ, det årlige landsmøtet. 

Disse vedtektene ble sist revidert i 2019.

 

Vedtekter for Misjonssambandet ung.pdf