Jenter former hjerte med hendene

Ressurser og hjelp

Her finner du viktige dokumenter som kan være greit å ha til arbeidet i det lokale fellesskapet.

Retningslinjer

Alle fellesskap som mottar frifondmidler gjennom Misjonssambandet ung må følge retningslinjene som er vedtatt av landsstyret.

 

Retningslinjer for bruk av Frifondsmidler

Standardvedtekter

Hvert lokale lag/misjonsfellesskap ha gjeldende vedtekter dersom det vil søke om frifondmidler.

Misjonssambandet ung har utarbeidet standardvedtekter som alle våre misjonsfellesskap kan bruke og vedta for seg. Disse ble oppdatert i 2023.

Trykk på lenken nedenfor for å åpne standardvedtektene. Last ned dokumentet, gjerne skriv det ut, og lagre det (enten digitalt eller fysisk).

Standardvedtekter for misjonsfellesskap i Misjonssambandet ung.pdf

Det er misjonsfellesskapets styre (eller leder, dersom det ikke har styre) som bestemmer seg for å bruke disse vedtektene for sitt misjonsfellesskap.

Dersom dere gjør endringer i vedtektene eller lager egne vedtekter, og dersom dere ønsker å søke om frifondmidler, må dere sende en kopi til Misjonssambandet ung sentralt,  jf. LNUs retningslinjer, punkt 9: «Dersom lokallaget har egne vedtekter, skal disse oppbevares sentralt.»


Regnskap

Det kreves at fellesskapene har en viss oversikt over midlene de får i støtte og hva det brukes på. Dette er ikke et regnskap som skal sendes inn eller trenger revisjon, men det brukes for selv ha en oversikt og for å kunne vise til eventuelle kontrollører fra LNU (Frifond) hva pengene er brukt på.

Regnskapsmal i Excel - med veiledning, regnskapseksempel og tomt regnskap til utfylling kan du få tilsendt ved å henvende deg til ung@nlm.no.

Det går også an å føre regnskapet på papir, men da vil du måtte regne ut alle summene selv på kalkulator.

Mal på medlemslister

For å kunne søke om Frifond må fellesskapet ha tellende medlemmer. Disse må betale en årskontingent på minimum kroner 50.- hvert år. I tillegg kreves det at man har følgende informasjon om medlemmene; navn og adresse og fødelsdato. Leder må også signere for at årskontingenten er betalt.

Under er en ny excel-mal som er lur å bruke for medlemsregistrering. Denne er enkel å importere rett inn i årsrapporten i det nye systemet. Ikke gjør endringer på kolonneoverskriftene, da fungerer importeringen best.

Excel-mal: Importmal frifondmedlemmer