Kort og godt

Kort og godt - Bibelfortellinger

«Kort og godt Bibelfortellinger» er et andaktsopplegg for barn.

Det inneholder forslag til 40 samlingsstunder og inkluderer et stort kart over Israel på Jesu tid (trykket på stoff, 150 * 90 cm). Andaktene er laget med tanke på barn i førskolealder, men kan også brukes i arbeid med større barn. Opplegget er utviklet i samarbeid mellom NLM-barnehagene og NLM Ung.

 

Opplegget koster 800 kr per sett. I tillegg kommer det et tillegg for porto. 

 Vil du betale med kort kan du bestille i nettbutikken vår her. 

Bestillingsskjema finner du her.

Spørsmål eller problemer ved bestilling kan stilles til ung@nlm.no eller ring 22 00 72 00.