Uke 6

Samtaleopplegg uke 16

Misjonssambandet ung har utviklet et undervisningsopplegg om tema knyttet til seksualitet, til videregående skole.

Heftet består av temaene Det klassisk kristne synet på seksualitet, den seksuelle revolusjonen, grenser, seksuelle krenkelser og voldtekt.

I tillegg inneholder ressursen relevante kompetansemål, konkrete undervisningsaktiviteter og veiledning på hvordan en kan skape et trygt læringsrom. Det følger også med en PowerPoint knyttet til undervisningsoppleggene.

Ressurshefte til undervisning om temaer knyttet til seksualitet

Denne ressursen er laget for å kunne støtte opp under seksualundervisningen på videregående skole, i fag som norsk, samfunnskunnskap, religion og etikk og kristendomsfaget. I uke 16 hvert år setter mange skoler ekstra søkelys på temaer knyttet til seksualitet. Heftet kan brukes inn mot denne uken, men også i løpet av skoleåret for øvrig.

Ressursheftet er gratis, og du kan få det tilsendt ved å henvende deg på mail til ung@nlm.no