The Chosen samtaleopplegg

Samtaleopplegg "The Chosen"

Maria Celine Lundeby, Misjonssambandet ung, har laget et samtaleopplegg rundt TV-serien om Jesu liv "The Chosen".

    

The Chosen - samtaleopplegg NLM ung.pdf

   

Dette heftet er laget av Misjonssambandet ung for å hjelpe deg til å få maksimalt utbytte av å se serien The Chosen. Vi har samlet aktuelle bibeltekster du kan lese før du ser en episode, og laget spørsmål til samtale etter episodene. Serien har per nå bare engelsk teksting, og vi tror dette opplegget passer til samtale for alle som forstår det de ser, fra tweens og ungdom til voksne. Det er lagt til noen bonusspørsmål for de som har lest en del i Bibelen fra før. 

  

Vi foreslår at du legger opp samlingene slik:

  • Be sammen. Be gjerne konkret om å få bli bedre kjent med Jesus gjennom disse bibeltekstene, episoden og gjennom samtalen etterpå.
  • Les bibeltekstene som er bakteppet for episoden dere snart skal se.
  • Se episoden.
  • Snakk sammen om spørsmålene og gi rom for å undre dere sammen.

    

TV-serien kan man se gratis på Youtube eller laste ned appen "The chosen" til IOS og Android

      

The Chosen - samtaleopplegg NLM ung.pdf