Utsnittskart Østlandet

Leiroversikt 2021

Her finner du en oversikt over datoer for kommende leirer i Region øst. Oversikten blir oppdatert fortløpende. Det kan forekomme endringer.

Leirsteder

  1. Fangekasa
  2. Hurdal Verk folkehøgskole
  3. Livoll
  4. Solbukta
  5. Solåsen
  6. Veslestølen
  7. Åreeld

 

Livoll

1.-3. mars

Vinterleir

2.-6. trinn

21.-23. juni

Sommerleir

1.-4. trinn

 7.-8. august

Minileir

3-6 år

16.-19. august

LL-leir

5.-10. trinn

 

Solbukta

23.-24. oktober

BBB-leir: Høst

Besteforeldre og barnebarn

19.-21. november

Mini-juleverksted

2.-4. trinn

26.-28. november

Juleverksted

5.-7. trinn

 

Solåsen

5.-11. juli

TFU sommer

Tilrettelagt for utviklingshemmede voksne

6.-8. august

Watergames

5.-7. trinn

28.-29. august

Pappaleir

Barn m/voksen

11.-12. september

BBB-leir 2

Besteforeldre og barnebarn

15.-17. oktober

Høstleir

2.-4. trinn

12.-14. november

Tweens Aktiv

5.-7. trinn

 

Veslestølen

19.-21. november

Betweenleir

6.-9. trinn

3.-5. desember

Barneleir

2.-7. trinn