Utsnittskart Østlandet

Leiroversikt 2024

Her finner du en oversikt over datoer for kommende leirer i Region øst. Oversikten blir oppdatert fortløpende. Det kan forekomme endringer.

Leirsteder

  1. Fangekasa
  2. Hurdal Verk folkehøgskole
  3. Livoll
  4. Solbukta
  5. Solåsen
  6. Veslestølen
  7. Åreeld

  

Mer info om, og påmelding til den enkelte leir, blir lagt ut her så snart det er klart.

 

Fangekasa

 9.-12. mai 2024

Ungdomsfestivalen

8. trinn +

 

Hurdal Verk

26.-28. januar 2024

Vinterleir

2.-7. trinn

21.-23. juni 2024

Sommerleir

2.-7. trinn

 

Livoll

26.-28. februar 2024

Vinterferieleir 2.-7. trinn

28. mars - 1. april 2024

Påske for alle Familie

 

Minileir 3-6 år m/voksen
24.-26. juni 2024  Sommerleir 1.-4. trinn
 12.-15. august 2024 LL-leir 6.-10. trinn

 

Solbukta

12.-14. januar 2024

Vinterverksted

5.-7. trinn

8.-10. mars 2024

Gamingleir

12-15 år

20.-21. april 2024

BBB-leir: Vår

Besteforeldre og barnebarn

14.-16. juni 2024

(Mini)sommerleir

2.-4. trinn

21.-23. juni 2024

Sommerleir

5.-7. trinn

1.-3. oktober 2024

Re:design

 12-15 år

15.-17. november 2024

Mini-juleverksted

2.-4. trinn

22.-24. november 2024

Juleverksted

5.-7. trinn

 

Solåsen

9.-11. februar 2024

Vinterleir

2.-4. trinn

1.-3. mars 2024

Gla'helg

Tilrettelagt for utviklingshemmede voksne

1.-3. mars 2024

Ungdomsleir

8.-10. trinn

15.-17. mars 2024

Påskeleir

5.-7. trinn

4.-5. mai 2024

BBB-leir 1

Besteforeldre og barnebarn

1.-2. juni 2024

Mammaleir

Barn m/voksen

7.-9. juni 2024

Splæsjleir

2.-4. trinn

14.-16. juni 2024

Watergames

5.-7. trinn

9.-14. juli 2024  TFU sommer Tilrettelagt for utviklingshemmede voksne
24.-25. aug 2024 Pappaleir Barn m/voksen

14.-15. september 2024

BBB-leir 2

Besteforeldre og barnebarn

18.-20. oktober 2024

Høstleir

2.-4. trinn

15.-17. november 2024

Tweens Aktiv

5.-7. trinn

 

Veslestølen

22.-24. november

Ungdomsleir

7.-10. trinn

 

Lokale arrangement

Flere av våre leirsteder arrangerer også lokale leirer o.l. for alle aldre. Besøk deres respektive nettsider for oversikt: