styret

Barne- og ungdomsrådet

Barne- og ungdomsrådet (BUR) har ansvaret for å lede regionens barne- og ungdomsarbeid mellom hvert regionårsmøte...


etter de retningslinjer og strategier barne- og ungdomsrådet sentralt, regionens lover, regionårsmøtet og regionstyret trekker opp, og etter vedtak i generalforsamling og hovedstyre.

BUR (2020 - 2021)

For perioden 2020-2021 består BUR av:
Knut Arild Espegren, leder
Thomas Galteland, nestleder
Marit Ladstein Kristensen
Sebastian Hauan
Bjørg Aslaug Inntjore
Judith Hageberg, vara

Leder NLM Ung region sør er den daglig ansvarlige leder av barne- og ungdomsarbeidet, og har møte og talerett i rådet. Han/hun legger planer for arbeidet i samråd med regionens barne- og ungdomsråd.

Regionleder har møte- og talerett i barne- og ungdomsrådet.