Bilde av mann med notatbok og pc

Regionstyret og barne- og ungdomsrådet vest

Arbeidet i Region vest blir ledet av Regionstyret som blir valgt hvert år på Regionens årsmøte. Barne- og ungdomsarbeidet ledes av barne- og ungdomsrådet.

 

Regionstyret

Steven Kristoffer Rob, leder

Kurt Arild Ohma, nestleder

Elin Ulveseth Minde

Gjermund Øygarden

Solveig Ruud

Hans Einar Markhus, 1. vara

Olav Rune Skutlaberg, 2. vara

Helge Magnus Vatnedalen, 3. vara


Barne- og ungdomsrådet

Jonathan Hurthi

Kristoffer Ytre-Arne Mjelstad

Hogne Berland

Maria Røysland Egeland

Hanne Nordpoll

Ingebjørg Martinussen, 1. vara

Elise Hitland, 2. vara

Anders Myrene, 3. vara

Protokoller regionårsmøter

Protokoller regionstyremøter