Bilde av mann med notatbok og pc

Regionstyret og barne- og ungdomsrådet vest

Arbeidet i Region vest blir ledet av Regionstyret som blir valgt hvert år på Regionens årsmøte. Barne- og ungdomsarbeidet ledes av barne- og ungdomsrådet.

 

Regionstyret

Nils Heine Walde (styreleder)

Per Hilleren (nestleder)

Sigrid Karine Belt

Marit Friborg Myrene

Bodil Helliesen Øpstebø

Magnhild Wittersø (1. vara)

Oddvar Martin Torget (2. vara)

Ove Fotland (3. vara)

 

Barne- og ungdomsrådet

Maria Røysland (leder)

Hanne Friborg

Daniel Flaktveit

Hanne Nordpoll

Esther Haugland Waaler

Solbjørg Kvamme (1. vara)

Kristian Ruud (2. vara)

Protokoller regionårsmøter