Stor-Kina (2018)

Stor-Kina er et stort og svært variert område. I Hongkong, Maccao og på Taiwan er det religionsfrihet, men i fastlandskina opplever mange kristne en krevende hverdag.

I de senere år har forholdene til de kristne til dels forbedret seg, men myndighetene har fortsatt behov for å kontrollere religiøse aktiviteter.