"Jesu møte med Nikodemus" - Aud Karin R Kjølvik

Andre og siste morgenmøte på UL online, med tale av Aud Karin Kjølvik Ringvoll. Hun taler om Jesu møte med Nikodemus, som fikk erfare hvordan Gud tåler spørsmålene våre, og tar seg tid til å møte oss i dem.

Beskrivelse:

Andre og siste morgenmøte på UL online, med tale av Aud Karin Kjølvik Ringvoll. Hun taler om Jesu møte med Nikodemus, som fikk erfare hvordan Gud tåler spørsmålene våre, og tar seg tid til å møte oss i dem.

Møtet er redigert i etterkant av direktesendingen med tanke på sangrettigheter.

UL (Ung Landsmøte) er en kristen ungdomsfestival som arrangeres av NLM ung i samarbeid med IMF-ung, to barne- og ungdomsorganisasjoner som jobber for at flere unge skal få muligheten til å lære Jesus og kjenne og gjøre han kjent. Festivalen finner sted i uke 30 hver sommer, og samler flere tusen ungdommer til møter, seminarer, aktiviteter, smågrupper, lovsang, camping og god festivalstemning. UL ble arrangert første gang i 1947.
I 2020 ble festivalen gjennomført online.

For mer info: ul.no

Produksjonsår: 2020
Varighet: 17 minutt