Elektronisk avstemming

NLM ungs landsmøte 2021

Landsmøtet blir 15.september. Velkommen til et viktig digitalt møtepunkt!

På vegne av Landsstyret har vi gleden av å kunne invitere til NLM ungs landsmøte 15.september 2021 klokken 18.00. Denne gangen blir det et digitalt Landsmøte, og vi håper at det gir gode muligheter for at mange får deltatt på et viktig møtepunkt.

 

NLM ung eksisterer fordi vi vil at evangeliet om Jesus skal bli tilgjengelig for enda flere barn og unge. Det er et stort og viktig oppdrag, og på landsmøtet får du mulighet til å være med å sette retning for de kommende årene. Det blir rapport fra arbeidet og valg til nytt styre for NLM ung. Vi kommer også til å gi noen smakebiter fra høydepunktene i prosessen med ny strategi fra 2022. Gjennom innspill og samtale får dere også mulighet til å være med å påvirke strategien fram mot endelig utkast og saksbehandling på Generalforsamlingen i 2022.

Landsmøte 2021 innkalling.pdf

Under her kan du melde deg som direktemedlem og delta på landsmøtet, eller så kan ditt fellesskap melde inn utsendinger.

NLM ungs landsmøte består av:
- Utsendinger fra fellesskap tilsluttet NLM ung. Hvert fellesskap med inntil 25 medlemmer kan sende inntil to utsendinger. Fellesskap med 25-50 medlemmer kan sende fire utsendinger. Fellesskap med 50-75 medlemmer kan sende seks utsendinger osv.
- Inntil to representanter for hvert av de regionale barne- og ungdomsrådene i NLM ung
- Landsstyret i NLM ung
- Direktemedlemmer i NLM ung har stemmerett, men deres stemmer vektes med 1/10 av de stemmeberettigede fra fellesskap og fra de regionale barne- og ungdomsrådene. Det kan ikke delta flere direktemedlemmer på landsmøtet enn det totale antallet utsendinger fra fellesskap og regionale barne- og ungdomsråd. I de tilfellene hvor antallet direktemedlemmer overstiger antallet utsendinger, vil landsstyret gjennomføre en tilfeldig trekning for å avklare hvilke direktemedlemmer som vil få stemmerett.

Hvis du ikke er direktemedlem kan du melde deg inn via nlmung.no/medlem

Det går også an å laste ned dette fullmaktsskjema og sende inn. 

 

Ser du ikke registreringsskjema under kan du klikke her.

Tidspunkt

Onsdag 15. september 2021

Adresse

Digitalt arrangement