To gutter med funksjonsnedsettelse driver med skolearbeid.

Alle barn har rett til et godt liv

Alle barn har samme rettigheter, med eller uten funksjonsnedsettelser, ifølge FNs barnekonvensjon. Men det er ikke alltid det stemmer med virkeligheten.

Dette året starter vi for alvor opp arbeidet med rettigheter for barn med funksjonsnedsettelser i Mongolia. Vi har nettopp avsluttet et toårig forprosjekt og er nå i gang med neste fase i arbeidet.

 

Har nå nøyaktig oversikt 

Forprosjektets hensikt har vært å legge et så godt grunnlag som mulig for å drive hovedprosjektet. I samarbeid med Mongolias svar på statistisk sentralbyrå har prosjektet blant annet gjennomført en telling av barn med funksjonsnedsettelser i de to fylkene prosjektet skal drives, Khovd og Bayan-Ulgii. Vi har nå en nøyaktig oversikt over antall barn i fylkene, samt informasjon om type funksjonsnedsettelse det enkelte barn har. Denne informasjonen er selvsagt viktig for arbeidet vi skal drive, men det er vel så viktig for oss at myndighetene får disse opplysningene.

 

Den mest utsatte samfunnsgruppen 

Et av hovedmålene er at myndighetene i de aktuelle fylkene i økende grad tar på seg ansvaret for å sikre rettighetene til barn med funksjonsnedsettelser. Ifølge mongolsk lov har de alle rettigheter på sin side. De har krav på skolegang, helsetjenester, tak over hodet, rent vann og mat. Som i så mange andre land er dette dessverre ikke situasjonen, og vi ser at barn med funksjonsnedsettelser altfor ofte befinner seg i den meste utsatte samfunnsgruppen. Vi ønsker å bringe et håp til disse barna og familiene deres. Et håp om en bedre fremtid.

Staten ønsker nå å gjennomføre folketellingen i resten av landet. Kanskje vil dette føre til mer bevisstgjøring blant dem som sitter med makten, det er i alle fall et steg i riktig retning.

 

  • Khovd og Bayan-Ulgii er de to fylkene i Mongolia hvor det er høyest grad av arbeidsledighet og lavest inntekt blant innbyggerne.
  • Antall barn med funksjonsnedsettelse: Khovd: 265, Bayan-Ulgii: 251

Artikkelen er hentet fra NLMs prosjektkatalog 2020. 

Hugdal

Marit Norheim Hugdal

Misjonær