folk som jobber i en hage

Takknemlig hage(sam)arbeid

På NLMs tomt i Nairobi har det blant annet blitt blitt ryddet godt i hagen de siste ukene.

På fredag før pinse hadde vi her på Scripture Mission-tomta i Nairobi rundt 15 nasjonale medarbeidere som arbeidet med ulike vedlikeholdsprosjekter på den store tomten til NLM.

Vanligvis arbeider ikke disse så mye sammen, ettersom noen er ansatt i vaktmesterteamet og andre på konferansesenteret.

I disse koronatider bistår vi hverandre uansett hvor vi egentlig jobber, slik at flest mulig får bli i arbeid tross situasjonen. Utearbeid med avstand prioriteres.

 

Trakk på kvister og falne hekker

Noen sypresshekker fra forrige årtusen hadde blitt rimelig forvokste, og vi ble enige om å felle dem nå som det er en del regn, slik at ny hekk kan vokse opp fort. Utrooolig hvor mye hekk dette ble … og alt skulle samles på en slette nedenfor boligområdet for å brennes opp.

Vi kom på at vi etter lunsj fredag kunne gå sammen om dette og trekke etter oss kvist, slik at det gikk litt raskere og ikke føltes så uoverkommelig for de to som egentlig arbeidet med dette prosjektet. Slik ble det.

Etter lunsj satte vi alle kursen mot de falne hekkene og dro de med oss til plassen der de skulle brennes.

En times tid i stekende sol ble til en sann fest! Alle viste glede, pågangsmot og samhold.

 

Priste Gud for dagen 

Da vi var ferdige, ble det til at vi samlet oss under et avocado-tre i skyggen. Jeg takket alle for dugnadsinnsatsen og spurte om kanskje Peter og ville si litt. Han er med i vedlikeholdsgruppa.

"Ja," sa han. "Det vil jeg veldig gjerne."

Han minnet oss alle om hvor stort dette var, at vi for første gang jobbet sammen på denne måten – han belyste gleden over å ha arbeid å gå til, og fellesskap med andre kristne på denne måten. Til slutt ønsket han at vi skulle be sammen.

I sirkelen vi sto i, foldet vi hendene og priste Gud sammen for denne dagen, muligheten vi fikk til å arbeide sammen. Stor takk til Gud for at ingen av oss enda har fått korona. De norske medarbeiderne som har reist til Norge på grunn av situasjonen ble også lagt frem for Gud i bønn og takk for tjenesten de har gjort, og som andre skal fortsette i, om Gud leder til det. Vi fikk be for landet og folket, og om Guds beskyttelse og omsorg for oss videre.

 

Glimt av himmelsk glede 

Denne opplevelsen ble en fantastisk opplevelse for meg, et glimt av himmelsk glede og fryd. Våre søsken i Kristus får vi komme nærmere åndelig sett i disse koronatider.

 

  • Vær med å takke Gud for alle våre flotte medarbeidere i Nairobi.
  • Be og for de forfulgte kristne i våre sensitive områder.
  • Be for teamet i Tana River som arbeider med vann, lese- og skriveopplæring, og som i disse dager har særskilt fokus på helseopplysninger for å forebygge koronasmitte. De trenger din forbønn i en krevende tid.
  • Be om visdom for arbeidet videre i Øst-Afrika. Både for de nasjonale medarbeiderne og for utsendingene våre.
  • Be for Øst-Afrika, der flere land er stengt ned, i likhet med mange andre land. Økt kriminalitet og sult vil trolig ta flere menneskeliv enn koronaviruset. Folket frykter!!

 

Monica Egeland

Utsending