Overrekkelse av bibeloversettelsen

Guds ord endelig på datooga!

Etter 35 år kunne datoogane i fjor endelig lese hele Bibelen på sitt eget morsmål. Måtte det føre til at enda flere får bli kjent med Jesus!

Allerede i mai 1985 startet en liten gruppe opp med oversettelsesplaner av Bibelen til datoogaspråket. Dr. Isaack Malleyeck, Presten Joseph Maho og eldstene Abel Gidori og Zelote Gidori m.fl. var blant dem som brant for å få Bibelen på sitt eget morsmål.

 

Gud utruster til oppgaver

Min familie fikk bo på Haydom i overgangen fra 60-70-tallet. Min far, Mathias Mjølhus, arbeidet som evangelist blant datoogaene. Min mor, Margrethe, kan fortelle at hun tidlig på 70-tallet underviste Dr. Isaack Malleyeck i engelsk. Han passerte eksamen med litt godvilje fra sensor. De ønsket å få flere datoogaer inn i arbeidet.

Dette var starten på hans videre utdannelse til å bli lege. Han har i perioder vært overlege ved Haydom Sykehus og har i tillegg ledet oversettelsesarbeidet av Bibelen til datooga – som er hans morsmål.

Det er spennende å se hvordan Gud kan utvikle og utruste mennesker til å gå inn i oppgaver en skulle tro var nærmest umulige for dem. Men for Gud er ingenting umulig!

 

Merkedager

4. oktober 2009 var Det nye testamentet ferdig oversatt. En merkedag for datoogafolket. Det skulle ta mange år før også Det gamle testamentet ble ferdig oversatt.

Etter at gruppen med oversettere hadde gjort grunnarbeidet ferdig i 2014, ble materialet overlevert til oversettelseskonsulenter som ferdigstilte prosjektet. Den store utgivelsesfesten fant sted på Haydom 4. oktober 2020.

Forsiden på Bibelen på datooga
Datooga Bible Project

Takk til trofaste støttespillere

I heftet som beskriver historien bak dette oversettelsesprosjektet takker Dr. Isaack Malleyeck NLM for samarbeidet. For de av dere som har fulgt arbeidet rundt Haydom misjonssykehus i mange år, nevnes noen ved navn:

«Dr. O.H. Evjen Olsen, Knut Olsen og familien hans, Dr. Reiulf Lillebø og kona, Dr. S.G. Hinderaker og Mamma Asta Hinderaker, Dr. Sverrir Olafsson, Thea og Charsten Krueger, Else Marie Voll, Bjørg Nedland, Leif og Marit Thingbø, Toralf Rugland og mange mange flere. Disse bare for å nevne noen,» skriver han.

Avslutningsvis henviser han til bibelverset i Efeserne 3,20–21:

Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter! Amen.

 

Vi takker Gud for Dr. Isaack, og for alle de som sammen med ham har vært med på å gjøre det mulig for datoogafolket å lese Bibelen på sitt eget morsmål. Be om at mange må få møte Jesus gjennom dette.

 

Monica Egeland

Utsending