Eldre mann med krykke og eldre kvinne på benk. Ung kvinne i forgrunnen

Guds rike i virksomhet

Det diakonale arbeidet er en viktig del av arbeidet vårt i Nord-Afrika. Vi får arbeide med fysiske behov – men også se det større bildet – blant mennesker som er på Guds hjerte.

Takk for all støtte og forbønn for arbeidet som skjer her i Nord-Afrika. 8 måneder har gått siden jeg kom hit, og aldri har tiden gått så fort som nå.

 Hverdagen er spennende og meningsfull. Jeg får treffe mennesker på kryss og tvers, samtidig som jeg konsentrerer meg om språket.

Dessverre er det vanskelige tider rent økonomisk for mange av de som bor her, spesielt på grunn av ettervirkningene av koronaperioden. Jeg ber til Gud om å få være et lys og håper på å få peke på hans kjærlighet også i vanskelige tider.

Fremover skal jeg fortsette med språk, og etter hvert jobbe med prosjekter gjennom bistandsorganisasjonen jeg jobber for her i landet.

 

Helhetlig tilnærming

En viktig del av bistandsarbeidet vårt er å skape en helhetlig forandring i menneskers liv. Utvikling hvor barn, familier og lokalsamfunn får lov til å bevege seg mot et liv preget av frihet, verdighet, rettferdighet, fred og håp. Karakteristikker som beskriver Guds rike.

Ved hjelp av bistandsmidler får vi muligheten til å drive prosjekter med søkelys på fysiske behov samtidig som vi er opptatt av hvordan det er knyttet til våre emosjonelle og ikke minst åndelige behov. Denne helhetlige tilnærmingen skiller oss fra andre bistandsaktører.

Vi er bevisst på å rette arbeidet mot grupperinger som faller utenfor samfunnet. Ved å bry oss om de aller mest sårbare, de som har lav status, sender vi et signal om at disse er verdifulle og at de har rett til å leve fullverdige liv.

Vi ønsker også å styrke sivilsamfunnet gjennom å bevisstgjøre menneskene som bor her om hva slags rettigheter de har til å organisere seg. I en tid hvor ytringsfriheten i dette landet stadig blir mer utfordret, er det viktig.

Det diakonale arbeidet er en viktig del av misjon, selv om dette arbeidet ikke er direkte evangeliserende. Bibelen forteller oss at de fattige, de utsatte og de forfulgte er på Hans hjerte. Jeg er glad for at vi kan bidra til støtte gjennom prosjektene vi driver.

Vi trenger forbønn om velvilje fra myndigheter i det arbeidet vi gjør, det er avgjørende for å nå ut dit vi ønsker.

 

Gode samtaler

Midt i alt dette arbeidet, har det også vært annerledes dager på grunn av Ramadan. Denne måneden er mange enda mer opptatt av tro og trospraksiser enn vanlig. Det gir anledninger til spennende samtaler.

I år har Ramadan delvis sammenfalt med påsken, og det har gjort det naturlig å dele hva påsken betyr for oss som er kristne.

En av de gangene jeg har vært med å bryte fasten, var jeg med en muslimsk venninne og hennes familie. Da introduserte jeg dem for tradisjonen med å male egg. Selv om vi gjorde det mest for å ha det gøy sammen, ga det også anledning til å snakke om påskeegg som symbol for et nytt liv og at vi tror at vi har fått del i dette livet gjennom det Jesus gjorde for oss på korset. Slike samtaler betyr mye.

Etter en litt annerledes måned på grunn av Ramadan, sitter jeg igjen med takknemlighet. Det er fantastisk å bli innlemmet i den gjestfrie kulturen. De setter frem sitt beste og gleder seg over at vi kan dele måltidet sammen. Her lærer også jeg mye.


Hilde

Utsending i Nord-Afrika