Tradisjonell dans i oversvømt gate

Kulturkvelder inspirerer til samfunnsengasjement

Kristne ungdomskvelder kan være så mangt. I Cusco i Peru har vi blant annet hatt undervisning om lokal kultur og menneskerettigheter – og det er viktig i et land med store samfunnsutfordringer.

Hvis jeg tenker på kristne ungdomsmøter, dukker det raskt opp bilder i hodet mitt av bibelstudium, lovsang, taler, sosialt fellesskap og lignende. Men til kulturkvelder i ungdomsgruppen her i Cusco har det både vært fokus på folkedans, fjellturisme og depresjon.

I ungdomsgruppen har vi lagd en månedlig rotasjon med bibelstudium, lovsangskveld, sosialkveld og kulturkveld. Vi har sang, bønn og en refleksjon over et bibelvers alle kveldene, men hovedfokuset ellers varierer.

 

Til det beste for andre

Til kulturkveldene får vi noen til å tale eller ha en workshop over et emne, slik at vi kan lære noe om det samfunnet eller den verden vi er en del av.

Formålet er både å gi oss generell samfunnsopplysning, inspirere oss som kristne til å engasjere oss i samfunnet som omgir oss og samtidig også oppmuntre oss til å bruke den kunnskapen og de evnene vi har til det beste for andre.

 

Mange spennende temaer

Talerne har vi nemlig så langt rekruttert blant de unge kristne som har en tilknytning til ungdomsgruppen i Cusco, og de har talt over et emne som interesserer dem eller som de arbeider med i studiene sine eller yrket sitt.

Det betyr for eksempel at turistguiden har fortalt om kulturen og naturen i området rundt fjellet Ausangate, hvor han selv har arrangert turer, og at juss-studenten har tatt utgangspunkt i menneskerettighetene og talt om sammenhengen mellom å utføre sine samfunnsplikter og å gjøre krav på sine rettigheter.

Mann i turklær ser utover liten innsjø i goldt fjellandskap i Andesfjellene
Moises Vergara

Gode samfunnsborgere

Håpet er at disse kulturkveldene kan være med på å styrke de unges interesse og ekte engasjement i samfunnet, og slik bidra til å utvikle gode samfunnsborgere. Det er det behov for, hvis man ønsker å skape positive samfunnsforandringer innenfra i et land hvor korrupsjon, svart arbeid og brutte familierelasjoner er blant de store utfordringene.

Derfor tror jeg at disse kveldene er god bruk av tid, selv om de ikke inkluderer en direkte preken.

 

Emil Solgaard

Utsending for Misjonssambandets danske søsterorganisasjon Luthersk Mission (DLM).

Utsending i Sør-Amerika