Til-fra-lapper, kongler og kanel

Velkommen til julemessesamling

Region sør inviterer alle som er med i komiteer for julemesser, markeder og basarer til en inspirasjonssamling på Evjetun leirsted lørdag 2.februar.

– Fra regionen ønsker vi å rette en varm takk for den formidable innsatsen du og dere har lagt ned i dette arbeidet, i året som nettopp ligger bak oss. Det er utallige timer som ligger bak resultatet på nærmere 2,7 millioner, som det til slutt ble i 2018, det er det ingen tvil om! Det er heller ingen tvil om at dette også betyr svært mye for at vi skal kunne fortsette å realisere visjonen «Verden for Kristus» også inn i et nytt år, både her i Norge og ute på misjonsfeltene, så igjen takk innsatsen du har lagt ned, sier regionleder Livar Veggeland.

 

Takk og inspirasjon

På bakgrunn av dette ønsker Region sør å invitere til en inspirasjonssamling til komitèmedlemmer og ressurspersoner som er engasjert i arbeidet med julemesser, markeder og basarer.

– I tillegg til å takke dere for en stor innsats, vil vi gjerne også at dagen skal kunne gi inspirasjon og læring til kommende julearrangement. Mange steder har spennende og kreative løsninger som helt sikkert kan brukes andre steder – så her har vi mye å lære av hverandre! Kom og bli inspirert, sier Veggeland!

 

Samlingen blir på Evjetun leirsted lørdag 2.februar klokka 12–17. Det blir servert både lunch og middag og det er regionen som spanderer.

Påmelding til rsolli@nlm.no eller på telefon 38 02 44 32

 

Påmeldingsfrist er 25. januar