Solheim Bedehus

Solheim barnehage legges ned

– Dette kom som lyn fra klar himmel. Vi er bekymret for barna våre som må splitte opp og etablere nye relasjoner.

For et snaut år siden brant det kraftig i Solheim bedehus i Kvernevik, Stavanger. Blant annet brant et nyoppusset kjøkken opp. Vegg i vegg til bedehuset ligger Solheim barnehage. Både barnehagen og bedehuset er eid av Misjonssambandet. Nå er det bestemt at barnehagen legges ned.
– Dette er noe av det tyngste jeg har opplevd som leder av NLM-barnehagene, forteller Harald Berge Breistein. 
– Vi beklager denne avgjørelsen, men tror dessverre den er riktig, fortsetter han. 

 

Facebook-aksjon

Kristin Mauritzen Vigre opprettet en facebook-gruppe for å stoppe nedleggelsen kort tid etter at Breistein hadde informert om nedleggelsen. På kort tid var det nærmere 150 medlemmer i gruppen. Hun skriver blant annet: "Vi er i sjokk over nyheten og er bekymret for hva dette betyr for barna våre, de ansatte og Kvernevik bydel."

– Dette kom som lyn fra klar himmel. Vi er bekymret for barna våre som må splitte opp og etablere nye relasjoner, sier hun. 

– Vi har valgt denne barnehagen på grunn av dens verdigrunnlag, og det vil vi ikke få når den legges ned, fortsetter hun.

 

Kristin Mauritzen Vigre
– Som lyn fra klar himmel.:Initiativtaker til aksjon mot nedleggelse, Kristin Mauritzen Vigre. Privat

Ikke overskudd

I følge Vigre er det ikke stort overskudd på barnehageplasser i bydel Kvernevik.

– Spesielt ikke med tanke på kristent verdigrunnlag. 

Hun har, sammen med andre foreldre, tatt initiativ til engasjement mot nedleggelse. De er skuffet over flere parter.

– Alle legger skylden på hverandre; politikerne på NLM-barnehagene og NLM-barnehagene på politikerne. Ingen vil ta ansvar, sier hun. 

Harald Breistein sin informasjon fra Stavanger kommune tilsier at det fortsatt er overskudd på barnehageplasser i Kvernevik bydel.

– Vi har lenge vært informert om at det er overskudd på barnehageplasser i bydelen, men Solheim barnehage har hatt gode søkertall, og vi tror derfor at vi ikke ville fått problemer med å fylle opp en fireavdelings-barnehage, sier han. 

 

Mangel på tilskudd

Solheim barnehage har lenge hatt tre avdelinger, hvor den ene har befunnet seg i Solheim bedehus-bygget. Etter brannen måtte avdelingen finne et midlertidig lokale, og fikk en avtale med Sunde kirke om å leie lokaler der i ett år. Avtalen ble godkjent av kommunen. 
– Vi har lenge jobbet for å få en fireavdelings-barnehage, men har ikke fått tilsagn fra kommunen, forteller Breistein.
Grunnen er overskudd på barnehageplasser i bydelen, hevder han. 
– Vi håpte at det ville være mulig å få tilskudd til dette etter at det brant, men det har vi ikke fått. Vi har heller ikke fått tilskudd til å utvide de tre små avdelingene vi har. 

 

Harald Berge Breistein, daglig leder i NLM-barnehagene.
Trist:Harald Berge Breistein synes det var trist å måtte legge ned Solheim. Runar Wold Slettebø

Kostbart

De får heller ikke mulighet til å drive barnehagen midlertidig i Sunde kirke under en eventuell byggeperiode, og en brakkeløsning vil være svært kostbar.
– Derfor landet vi på å stanse driften nå, siden vi ville ha pådratt oss store kostnader. 
Hele barnehagen legges ned fra høsten av. 
– Vi har foreslått for kommunen at de ansatte skal følge med barna over i nye barnehager, men har dessverre ikke fått positiv respons på det så langt, avslutter Breistein. 

 

Mangel på involvering

Breistein har stor forståelse for at foreldrene ønsker å bevare barnehagen. 
– Vår vurdering har vært at dersom barnehagen skal være drivverdig i fremtiden er vi avhengig av å få på plass nye lokaler. Vi har gjennom hele prosessen konkludert med at vi da er avhengig av å kunne bygge en fireavdelings-barnehage. I forbindelse med brannen tok vi en ny runde for å se om det var mulig å få det til med tre store avdelinger når vi la opp til synergier med bedehuset, sier Breistein. 

 

Lyn fra klar himmel

– Foreldrene hevder de ikke har blitt involvert i prosessen, og at nedleggelsen kom som lyn fra klar himmel. 

– Jeg forstår at det kom som et sjokk, men vi valgte å gi informasjon så raskt som det var praktisk mulig. Eierstyret kom med sin innstilling i påsken. Regionstyret i Misjonssambandet Sørvest og ledergruppen på hovedkontoret behandlet innstillingen fra eierstyret tirsdag etter påske, mens styret tok sin beslutning torsdag samme uke. Allerede mandag kalte vi inn ansatte og foreldre for informasjonsmøte, fortsetter han. 

 

Hva som skjer med Solheim-eiendommen, som eies av Misjonssambandet, er foreløpig ikke klart.