Birger Helland

PRESSEMELDING: Ny fungerende generalsekretær

Hovedstyret har bedt Birger Helland om å fungere som generalsekretær i Misjonssambandet fra 15. mai 2022.

Hovedstyret i Norsk Luthersk Misjonssamband har, som følger av at Øyvind Åsland fratrer som generalsekretær 15. mai, gjort følgende vedtak:

 «Hovedstyret ønsker å be Birger Helland om å fungere som generalsekretær i Misjonssambandet fra 15. mai 2022 og frem til permanent ansettelse av generalsekretær.»

I en krevende situasjon er Hovedstyret takknemlig til Birger Helland for at han tar på seg denne oppgaven. Han er en mann med allsidig og bred erfaring fra ulike stillinger i Misjonssambandet både på nasjonalt og regionalt nivå.

Helland har vist stor velvilje når han nå på kort varsel tar på seg denne oppgaven. Vi ber om at misjonsfolket, ansatte og frivillige, tar godt imot han og husker på han og tjenesten i bønn til Gud.

 

Kontakt:

Hovedstyreformann Raymond Bjuland,

Epost: rbjuland@nlm.no

 

Fungerende generalsekretær Birger Helland

Mobil: 900 36 672. Epost: bhelland@nlm.no