Qes Alemu Shetta

Qes Alemu Shetta er død

MINNEORD: Qes Alemu Shetta, tidligere synodepresident i Sør-Etiopia og en kjær venn og rådgiver for mange av Misjonssambandets utsendinger, har blitt hentet hjem til Herren.

Det er med stor sorg vi hører at Qes Alemu Shetta er død, søndag 08.10.23.

Han var i mange år en dyktig synodepresident i den tidligere Sør-Etiopia-synoden i Mekane Yesus-kirken. Han ledet synoden med åndelighet og klokskap, og han var en som vi misjonærer kunne gå til og be om råd.

Alemu hadde mye bibelkunnskap og var en dyktig forkynner og formidler.

Da jeg i 2005 kom tilbake til Etiopia etter mange år i Norge, og opplevde mye usunn karismatikk i Mekane Yesus-kirken, ble Alemu en viktig rådgiver, samtalepartner og en å ha bønnefellesskap med.

Alemu hadde et stort kontaktnett og ble respektert og rådspurt av ledere i andre kirkesamfunn. Han var også i mange år leder for Evangelical Churches Fellowship of Ethiopia.

Vi takker Gud for Alemu og vil huske kona, Amarech, og resten av familien i bønn!

Vi lyser fred over Qes Alemu Shetta sitt gode minne!

Osvald Hindenes