Lydia Chepkemoi Lomewot

Fra stjeling til dyrking og salg

– Vi har blitt kalt kvegtyver og drapsmenn, forteller Lydia Chepkemoi Lomewot fra Kerio Valley nord i Kenya.

Fakta:

Navn: Lydia Chepkemoi Lomewot

Fra: West Pokot i Kenya, tilhører ELCK-menigheten i Chesta Cathedral

Sivilstatus: Gift, mor til sju barn

Yrke: Lærer på ungdomsskolenivå

Lydia Chepkemoi Lomewot er en av deltakerne på konferansen for Use Your Talents-ledere i Nairobi. Hun forteller hva undervisningen fra Use Your Talents (UYT) har betydd for hennes lokalsamfunn:

 

Tradisjoner som gir dårlig rykte

– Vi i Pokot-samfunnet er pastoralister, vi har alltid vært avhengig av dyr. Hvis vi ikke har dyr, har vi ikke liv. Slik er det tradisjonelle livet til pokotene.

Denne livsstilen fører med seg mange utfordringer, spesielt ved tørke når dyra dør. Da vil en mann i Pokot tenke: «Hvordan kan livet fortsette når jeg ikke har kyr og geiter? Hvordan kan jeg skaffe nye?»

Mannen vil se til naboen (i betydningen medlemmer av andre folkegrupper) og stjele dyra hans for å selv skaffe ny flokk. Slik har det alltid blitt gjort, og folk tenker derfor at det er greit.

Men dette har gitt oss et dårlig rykte, vi blir kalt kvegtyver og drapsmenn. For hva gjør man vel hvis de som eier dyra gjør motstand når du raider flokken hans?

  

Med egne talenter trenger man ikke stjele

– Evangelisten i ELCK, Joseph Yeko Kaleton, tok med UYT til feltet, til Masol der kvegtyveri var vanlig. Han samlet oss kvinnene, for det var nesten bare kvinner i kirken. Mennene hos oss så ut til å tenke at frelsen kun er for kvinner.

Joseph Yeko Kaleton
Evangelist:Joseph Yeko Kaleton Margunn Krohn Sævre

Evangelisten begynte å undervise oss i hvordan vi kan bruke våre talenter. Han underviste alternative måter å leve på. For eksempel at vi gjennom jordbruk får mat til å spise om kvelden.

Kvinnene omfavnet denne undervisningen og skaffet seg god dyrkingsjord ved elvene i vårt område. Den dyrker de, og får produkter å spise og selge på markedet. Andre igjen driver med høner eller birøkting.

I stedet for å selge husdyr for å skaffe penger, kan de selge dyrket mat. Mennene med koner som går i kirken, stoppet med kvegtyveri, for løsningen på problemet hadde de nå hjemme, nemlig mat.

Noen av mennene har sett at kirken er et godt sted, de har kommet dit, mottatt frelsen og sett at drap er synd. Så i Kerio Valley har antall kvegtyverier blitt redusert etter innføringen av prinsippene til Use Your Talents.

Lydia legger til: – Hvis vi fortsetter å undervise dette, vil problemet med kvegtyverier dø, mener hun.