Jordklode som holdes

Internasjonalt

NLM ung jobber sammen med NLM for at barn og unge i verden skal ha muligheten til å lære Jesus å kjenne