Tenåringer i bygate

Arbeidet vårt

NLM ung er en barne- og ungdomsorganisasjon tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.

Regionalt

NLM ungs barne- og ungdomsarbeid består av mer enn 600 fellesskap for barn og unge som er organisert i 7 regioner. Disse regionene arrangerer også en rekke regionale arrangement (blant annet leirer og lederkurs).

 

Nasjonalt

NLM ungs hovedadministrasjon finner du på NLMs hovedkontor. Vi arrangerer NLM ungs nasjonale arrangement, er et ressurssenter for vårt lokale arbeid og utarbeider våre nasjonale strategi- og handlingsplan.

 

Nasjonale arrangement

NLM ung arrangerer årlige flere nasjonale festivaler, konferanser og kurs. Blant dem UL, Frontline, landsmøtet, Vision og ettåringskurs.

  

Ressurssenter

NLM ung skal være et ressurssenter for alt arbeid i NLM og tilbyr faglig kompetanse, veiledning, kursing og utvikling av ledere og materiell som bibelgruppeopplegget Levende Tro, andaktsressursen for barn Kort og godt - Bibelfortellinger og ledertreningsopplegget ung:leder. NLM ung står også bak nettstedene Superblink og iTro.

 

Internasjonalt engasjement

NLM ung vil være delaktige i barne- og ungdomsarbeidet på NLMs misjonsfelt, og bidrar også mot NLMs internasjonale misjonsarbeid gjennom Barnas Misjonsprosjekt og Siembra.

 

Mer om NLMs arbeid for barn og unge

Skoler og barnehager:

NLM driver 28 skoler og 40 barnehager

 

Tjeneste i NLM

Gjennom TeFT (Tent for å tjene) og «Veien til tjeneste i NLM» kan du bli bedre kjent med hva en tjeneste i NLM innebærer. Ellers kan du sjekke ut mulighetene for å engasjere deg som frivillig eller søke på ledige stillinger.