Globe og symboler

Visjon og strategi

Misjonssambandet ung har som Misjonssambandet visjonen "Verden for Kristus" for arbeidet vårt. 

 

På generalforsamlingen for Misjonssambandet og landsmøtet for Misjonssambandet ung i 2022 ble det det vedtatt felles strategi for arbeidet i Misjonssambandet ung og Misjonssambandet de neste ti årene.