Leseer i Bibelen

Veiledning til trosopplæring

Misjonssambandet ung har utarbeidet en veiledning til trosopplæring i det lokale arbeidet.

Med trosopplæring mener vi i denne sammenhengen den grunnleggende innføring en forsamling vil gi i kristen tro. Trosopplæringen skal gi kunnskap om troen på den treenige Gud, og mulighet for å leve og vokse i troen. En trosopplæringsplan er en oversikt over alle de konkrete tiltakene for å drive denne opplæringen.

Dokumentets hensikt

I Misjonssambandet ung forutsetter vi at trosopplæringsplaner utarbeides lokalt. Dette veiledningsdokumentet er laget som en hjelp til forsamlinger (eventuelt også regioner) som vil lage en helhetlig trosopplæringsplan. Dette vil være særlig relevant for forsamlinger som tilbyr dåp og et ansvar for medlemmene gjennom hele livet. Det kan virke overveldende å gi seg i kast med slike planer, men i hovedsak handler dette om å lage en oversikt over eksisterende tiltak, og å sette seg konkrete mål for evt. flere tiltak. Sluttproduktet av en lokal plan er ment å være en kortfattet oversikt over konkrete mål og tiltak for trosopplæring for ulike aldersgrupper, i forsamlingen (se verktøy med eksempel nederst i dokumentet). Hovedmålgruppa for dokumentet er de som har det øverste ansvaret for dette i forsamlingen, for eksempel ansatte eller styre. Samtidig tror vi det kan være nyttig som ressursdokument for alle som driver med trosopplæring i Misjonssambandet. Vi håper veiledningsdokumentet kan stimulere til flere lokale planer, og gi økt oppmerksomhet og bevisstgjøring rundt hva barn og unge lærer om kristen tro i forsamlingen.