Japansk barn

ungGlobal: 3-6 år

Japan 2023-2024

Hei flotte barnearbeidere!

Velkommen til Japan!

Barnas Misjonsprosjekt får nytt navn. Det er nå en del av Misjonssambandet ungs konsept: ungGlobal.

Innholdsmessig vil du likevel kjenne ressursene igjen fra tidligere. Her finner du misjonsfilm, plakater, aktiviteter og oppskrifter. Lykke til!

Dersom du lurer på noe, kan du ta kontakt med ung@nlm.no.

For å gi penger til prosjektet kan du Vippse til vippsnummer #521652 eller benytt kontonr. 8220 02 90131.

Merk innbetalingen med "ungGlobal Japan 2023/2024".