Gruppearbeid på Fellesskap 19

Nettverk på Fellesskap 24

I løpet av konferansen vil vi samles i nettverkssamlinger. Du melder deg på nettverk ut ifra hvilken tjeneste du har i ditt lokale fellesskap.

Barne- og familiearbeid

Nettverk for alle som er engasjert i barne, familie eller tweensarbeid. Det blir undervisning, inspirasjon og erfaringsdeling.

Forkynnelse og teologi

Forkynnelse og teologi er et nettverk for deg som ønsker å vokse i forkynnertjenesten eller som er særlig opptatt av hva som undervises og hvordan undervisningen skjer i våre fellesskap. Her tar vi opp dagsaktuelle temaer, det blir både undervisning og samtale.

Forsamlingsledelse

Nettverket forsamlingsledelse har som mål å gi deltakerne verktøy og viktig input til å lede sine lokale fellesskap på en bedre måte. Her ønsker vi å både ha undervisning og erfaringsutveksling. Dette er et nettverk som er særlig aktuelt for de som har ansvaret for den strategiske ledelsen av fellesskapet.

 

Pastor og tilsyn/eldste

Nettverket er for deg som er har en rolle med tilsyn, som eldste/tilsynsmann eller pastor. I nettverket vil vi dele erfaringer om hva denne tjenesten krever, og hvordan utøve den på en god måte. 

Samfunnsbygger

Kirken er kalt til mer enn å arrangere gudstjenester, lede bibelgrupper, barnelag og så videre. Vi er kalt til å være lys og salt i verden, til å skape verdier, bidra med kristne verdier og til å formidle evangeliet inn på alle samfunnets arenaer. I dette nettverket ønsker vi at du skal få frimodighet og hjelp til å gjøre nettopp dette. Hvordan være en kristen rektor? Hvordan møte flyktninger som trenger hjelp? Hvordan være en kristen næringslivsleder? Er det kristelig å bidra i politikken?

Sang, musikk og lovsangsledelse

På nettverk for sang, musikk og lovsangsledelse vil vi gjennom innspill og samtale dele erfaringer fra musikkarbeidet vi står i. Ved å få del i hva andre står i kan vi bli inspirert, heie på hverandre og forhåpentligvis hjelpe hverandre med ting som oppleves utfordrende, enten det er musikalsk, åndelig eller praktisk. Sang og musikk er en viktig del av fellesskapet hver av oss kommer fra. Gjennom nettverket ønsker vi å anerkjenner det viktige musikkarbeidet som gjøres, og bidra til å bygge opp gjengen med sangere og musikere som gang på gang stiller seg frem og tilrettelegger for sang og musikk på møter og gudstjenester rundt omkring i landet.

Tenåringsarbeid

Dette nettverket er for deg som brenner for å se tenåringer komme til tro og vokse i tro på Jesus. Hvordan snakker vi om kristen tro til ungdom på en naturlig måte? Hvordan skaper vi meningsfulle relasjoner til ungdom som lever i en verden full av distraksjoner? Her vil du få konkrete verktøy og praktisk hjelp til bruk i ditt lokale ungdomsarbeid. Du vil også møte andre mennesker som er engasjerte i ungdomsarbeid, eller som gjerne vil engasjere seg i det.