Stabler med dokumenter

Rådsmøte 2022: dokumenter

Her finner du de viktigste saksdokumentene til rådsmøtet 2022.

Utredning fra HS: Menighetstenkning-og-organisasjonsstruktur-i-NLM-til-radsmote-2022

Forslag til grunnregelendringer knyttet til strukturendring

Notat til rådsmøtet 2022 fra Hovedstyret