Bilde av mann med notatbok og pc

Regionstyret og barne- og ungdomsrådet Midt-Norge

Arbeidet i Region Midt-Norge blir ledet av regionstyret som blir valgt hvert år på Regionens årsmøte. Barne- og ungdomsarbeidet ledes av barne- og ungdomsrådet.

Regionstyret

Faste medlemmer:

Jan Petter Opedal (Melhus) - leder

Kjersti Hindrum Stavran (Inderøy) - nestleder

Martin Heggdal (Namsos/Trondheim)

Eli Skei Kvakland (Orkland)

Bjørn Olav Sørhus (Stjørdal)

Vara:

Sigurd Veie (Trondheim) - 1. vara

Tove Hodne Hyldmo (Stjørdal) - 2. vara

Møteplan:

  • 20. juni 2024
  • 19. september 2024 
  • 24. oktober 2024
  • 5. desember 2024 

Barne- og ungdomsrådet (BUR)

Barne- og ungdomsrådet i Misjonssambandet Midt-Norge er valgt av årsmøtet til regionen. 

Faste medlemmer:

Kaleb Abraham (Nærøysund)

Kristian Augland (Trondheim/Kristiansand)

Ragnhild Brennsæter (Nærøysund)

Grethe Elisabeth Gjøra (Trondheim/Namsos)

Elisabet Elvrum Iversen (Skaun)

Varamedlemmer:

Johannes Brennsæter (Trondheim/Sandnes) - 1. vara

Møtereferater

2019