Mann signerer dokumenter

Viktige dokumenter Midt-Norge

Her finner du diverse viktige dokumenter og skjemaer for NLM Region Midt-Norge.

Innmeldingsskjema misjonsfellesskap

Lederveiledning for leirledere

Strategi og handlingsplan Midt-Norge