Logo

Levende tro

"Levande tro - Bibelen i livet" er et opplegg med bibelundervisning i Region nordvest. Vi tilbyr undervisning til bedehus og forsamlinger med våre forkynnere.

 Her legger vi også ut noe av undervisningen på filmer, som vi lanserte i mars 2015. Nye tema har kommet til og noen tema er ikke tilgjengelige høsten 2016 - våren 2017.

Vi vil gjerne nå ut med dette til bedehus/forsamlingar/foreiningar. Ta kontakt med regionkontoret, om du ønskjer å legge til rette for dette i ditt lokale misjonsfellesskap.

Oversikt over tilgjengelege tema i «Levande tru – Bibelen i livet»

«Slik skal de be» - Fader vår v/Lars Kjetil Emblem

Gud gir nåde. Ordet – dåpen – nattverden v/Lars Kjetil Emblem

Med ørneblikk på tid og æve – Johannesevangeliet v/Oscar Nordbø

I tru – i bøn – i vekst v/Ole Audun Os

«Eit nytt liv i Kristus» tema frå Rom 5- 8 v/Steinar Dimmen

«Når livet blir vanskeleg» – frå Jobs bok v/Ole Audun Os

«Når Gud svarar og når Gud er borte» Profeten Elias' liv v/Ole Audun Os

Eit liv i lyset – etiske utfordringar for kristne i dag v/Oscar Nordbø

«Tida, geografien og personen» - misjonstankar frå NT v/Steinar Dimmen

Trua og livet. Jakobs brev v/Lars Kjetil Emblem

Helhetlig og Kristus-sentrert bibellesning. Markusevangeliet v/Sakarias Ingolfsson

Troens bakgrunn – Urhistorien i 1. Mos. 1-11 v/Sakarias Ingolfsson

«Råd til ein kristen medarbeidar» - tema frå Titus brev v/Steinar Dimmen

«Å tilbe Gud» v/Ole Audun Os

Å tale sant om livet. Salmane v/Oscar Nordbø

«Å kjenne Kristus» -tekstar frå Johannesevangeliet v/Steinar Dimmen

«Vandre med Gud» - erfaringar frå ørkenvandringa v/Ole Audun Os

Dei ti boda – Guds gode vilje til beste for oss v/Lars Kjetil Emblem

Dei siste ting – frå Johannes openberring v/Steinar Dimmen

Kva trur eg eigentleg på? – dei tre trusartiklane v/Lars Kjetil Emblem

Josef og Jesus. Bilde og forbilde v/Ole Audun Os

"Samlivs- og familieetikk" - menneskesyn, skaperordning og kallslære v/Sakarias Ingolfsson

Josef og Jesus - Bilde og forbilde v/Ole Audun Os

Skrifta åleine- nåde åleine -trua åleine v/Lars Kjetil Emblem

Ei reise gjennom Kolossarbrevet v/Lars Petter Ødegård

Det daglige liv: Om hustavlene i NT v/Sakarias Ingolfsson

Liv, lys og kraft - Eg trur på den Heilage Ande v/Oscar Nordbø

Spørsmål? Ta kontakt med regionkontoret NLM Nordvest

 

Undervisningsfilmar

1. "Når livet blir vanskeleg"  Jobs bok.  Undervisning ved Ole Audun Os i ein serie på fire filmer.

 

2. "Guds bod og dei 10 boda"  Undervisning med samtalespørsmål ved Lars Kjetil Emblem i ein serie på fire filmer. 

 

3. "Å snakke sant om livet" Salmane. Undervisning ved Oscar Nordbø i ein serie på 3 filmar med samtalespørsmål.

 

4.  "Gud gir nåde" Undervisning ved Lars Kjetil Emblem i ein serie på 4 filmer. 

 

5. "Et liv i lyset" Undervisning ved Oscar Nordbø i en serie på 3 filmer.