permer

Politiattest - sør

I Misjonssambandet vil vi at barn og unge skal føle seg trygge i arbeidet vårt. Derfor krever vi politiattest for både ansatte og frivillige ledere i barne- og ungdomsarbeidet.


Nå kan de som er over 18 år søke via nettet. Det er enklest å bruke den digitale løsningen. Dersom du ikke har anledning til det, kan du sende inn skjema på papir.

   

Søknad via nett

1. Send først inn skjemaet forespørsel om "Bekreftelse på formål med politiattest". Du trenger denne når du skal søke om politiattest på nettet. Forespørselen sendes automatisk til regionkontoret. Du vil da få bekreftelsen tilsendt pr epost fra regionkontoret innen 5 arbeidsdager.

Forespørsel Misjonssambandet sør


2.
 Når du har mottatt bekreftelsen fra regionkontoret:

 1. Gå inn på nettsiden: https://attest.politiet.no/
 2. Logg deg på løsningen med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. Ditt navn og adresse ligger ferdig utfylt i skjemaet.
 3. Velg rett kategori og formål fra formålslisten i det elektroniske søknadsskjemaet. Begge disse skal være "frivillige organisasjoner".
 4. Legg ved bekreftelse du fikk fra regionkontoret. Velg Last opp
 5. Trykk "send søknad". Du mottar attesten i posten etter ca 2 uker.
 6. Attesten leverer eller videresender du til regionkontoret. Den kan sendes enten på epost eller per post. Attesten blir makulert dersom du ikke ber om å få den i retur.

  Her er adressen:
  Misjonssambandet sør, Kristian IVs gate 35, 4612 KRISTIANSAND. Epost: sor@nlm.no
   

3. Her er et eksempel på utfylt søknad: Hjelp til elektronisk søknad om politiattest.pdf

 

Søknad på papir

Dersom du ikke har tilgang til å logge deg på den elektroniske søknaden kan du skrive ut en papirsøknad her.

Papirsøknad politiattest.pdf

Utfylt søknad og kopi av legitimasjon sendes til regionkontoret. Regionkontoret sender søknaden til politiet sammen med en bekreftelse på formålet.

 

Ber om attest fra ansatte og frivillige

Misjonssambandet ber som andre frivillige organisasjoner om attest fra alle som arbeider blant barn og unge under 18 år og utviklingshemmede. Det gjelder ledere på leir, i lag, fritidsforkynnere og ansatte.

Kravet om politiattest er hjemlet i forskrifter om strafferegistrering, og myndighetene har nå gitt frivillige organisasjoner anledning til å kreve slike attester for å sikre seg mot at de engasjerer personer som er dømt for seksuelle krenkelser. Skoler og barnehager har hatt dette kravet i mange år og de siste årene har også blant andre idrettslag, korps og kor kommet etter.

 

Skape trygghet

Vi tror at kravet om politiattest kan bidra til at det ikke skapes mistanke mot lederne og at det derfor kan være et pluss for både dem og medlemmene i barne- og ungdomslagene. Hensikten med kravet er å skape trygghet. Barn og unge skal føle seg trygge og foreldrene skal oppleve at det er trygt å sende dem på Misjonssambandets leirer og andre aktiviteter. De som ikke vil levere politiattest til oss, kan ikke bli engasjert eller fortsette som ledere. Misjonssambandet har i tillegg også egne rutiner for å forhindre seksuelle krenkelser. Misjonssambandet ønsker at våre arrangement skal være trygge steder.