Tekstplakat med kvinne med foldede hender

Bønnedag for unådde

NLM oppfordrer alle fellesskap til å markere 1. pinsedag som bønnedag for unådde. Her finner du materiell til bruk på møter o.l.

Jesus ba oss om å gå ut til alle folkeslag og fortelle om han. Det viktigste vi kan gjøre er å starte med bønn.

NLM ønsker å markere 1. pinsedag som bønnedag for unådde og vi oppfordrer alle fellesskap til å bli med på denne markeringen. Det kan gjøres stort eller smått, Gud hører alle bønner.

Vi vil også oppfordre fellesskap til å kontakte andre menigheter i nærområdet og gjøre dette til en felles bønnedag for unådde. (Materiellet bør da tilpasses samarbeidsmenighetene, nå er det kun NLM-materiell som foreligger.)

Dette er en internasjonal bønnedag som startet i 2016 og det er Alliance for the Unreached (fem misjonsorganisasjoner i USA) som har tatt dette initiativet.  

http://dayfortheunreached.org/

Ressurser