Laboratorium

Bunda – et sykehus med godt rykte

Det begynner å bli mange år siden NLM hadde misjonærer ved Bunda sykehus. Men driften fortsetter, og mange får hjelp.

I dag fikk vi besøke Bunda sykehus i Mara-regionen i Tanzania. Det var flott å få se at det fortsetter å være til stor velsignelse for området.

Sykehuset, som tjener Bunda-distriktet, er eid av Mara bispedømme i ELCT, som NLM har samarbeidet med i mange år. Sykehuset ble bygget med støtte fra NLM og Norad, og NLM hadde også i flere år misjonærer som arbeidet ved sykehuset. I dag er vi i en «vennskapsfase» med ELCT uten fast stasjonerte misjonærer, men staben ved sykehuset er svært takknemlige for at vi fortsatt holder kontakten og besøker dem.

Inngangspartiet ved sykehuset
Et trygt valg:Velkommen til Bunda sykehus! Monica Egeland

Står på til tross for utfordringer

Den kvinnelige direktøren av sykehuset, Dr. Pendo, tar vel imot oss. Hun har ledet driften de siste seks årene. Det er bare å «ta av seg hatten» for henne.

For bygningsmassen ved sykehuset begynner å bære preg av alderen. Det er en del lekkasjer gjennom bølgeblikktak som nok hadde trengt litt vedlikehold, og det bidrar til at en del takplater er vannskadet eller har falt ned. Men driften fortsetter!

Dr. Pendo forteller stolt om hvordan de til tross for svært reduserte midler fra staten klarer å drifte sykehuset. På de årene hun har vært her, har støtten gått fra 150 millioner Tanzania-shilling i året, til 40 millioner i året. De har syv leger, om lag 40 sykepleiere og ellers 50 medhjelpere i ulike oppgaver.

Vi får omvisning på alle avdelinger. Senger og madrasser er ødelagte på mange avdelinger, så dette er et av de største behovene de har for tiden.

Dr. Pendo
Trygg leder:Dr. Pendo, sykehusdirektøren. Monica Egeland

Mange velger Bunda!

I Tanzania ser det ut til at sykepengeordningen (NHIF) er i gang, og via dette får sykehuset inn penger de ellers ikke ville mottatt. Rundt 30-50 millioner årlig, forteller Dr. Pendo. Takket være disse midlene har de nå fått mulighet til å kjøpe nytt røntgenapparat, som trolig ankommer en av de nærmeste dagene. Det er imponerende å se at motløshet ikke preger sykehuset.

Vi hører også at sykehuset har svært godt rykte, så mange velger dette sykehuset fremfor det statlige, som ble bygget for bare noen få år siden. Gledelig at valget faller på Bunda sykehus!

Ledelsen har arbeidet mye med moralen og mentaliteten på sykehuset de senere årene. Det er et godt arbeidsmiljø der nå, og lite baksnakking og småstjeling, som var problemer noen få år tilbake i tid. 

Dr. Pendo og to medarbeidere
Godt miljø:Bunda sykehus har lagt vekt på å bygge et godt arbeidsmiljø. Monica Egeland

«Ingen korona i Tanzania»

Dr. Pendo forteller at de hadde korona-tilfeller i mars og april 2020. De hadde flere pasienter da, men Tanzania har ikke lenger korona, sier hun – fordi «de tror sterkt nok», som landets leder uttrykker det.

Det er ingen munnbind å se, ingen temperaturmåling, ei heller vask av hender eller andre tiltak som benyttes i nabolandene. Det er underlig å observere.

 

Mye å være takknemlig for 

Det er stort å få se Bunda sykehus i drift. Selv om NLM ikke har hatt egne misjonærer ved sykehuset siden 2006, har vår danske søsterorganisasjon DLM (Dansk Luthersk Mission) en barnesykepleier, Marita Hasselberg, som arbeider ved sykehuset tre dager i uken. Hun bor på Kiabakari bibelskole, der mannen, Carl Hasselberg, arbeider fulltid som lærer, og hun selv deltid. 

Arbeidet ved Bunda, og i bispedømmet for øvrig, går videre med gode nasjonale ledere som ser muligheter i det de har. 

Dr. Pendo viser frem arkivet
System:Å drifte et sykehus med få midler er krevende, men dr. Pendo har kontroll. Monica Egeland

Vi takker Gud for alt Bunda sykehus har fått bety for mange mennesker. Vær med dem i bønn for arbeidet videre. Om at de må få fortsette sykehusdriften og via den få være med på å peke på Jesus, som er legen over alle leger, og frelseren for alle mennesker. 

Monica Egeland

Utsending