tekstplakat barn

Ressurser for barn

NLM ung ønsker å gi barn i Norge budskapet om Jesus gjennom trygge tilbud der barna er i sentrum.

Det meste av arbeidet skjer i regionene gjennom ulike lag, felleskap, søndagsskole og leir. Norsk Luthersk Misjonssamband driver også barnehager og grunnskoler.

Vi i NLM ung ønsker å være med å legge til rette for dette gjennom diverse materiell, kurs, konferanser og besøk.