Ungdommer går nedover en bakke

UngTro

NLM ung eksisterer for at alle barn og unge skal ha mulighet til å høre om Jesus. Denne visjonen driver oss ut, også i vårt eget land, og derfor finnes UngTro.

Hva er UngTro?

Hemmelig hilsen

Nytt, utadrettet arbeid

Målet er å skape en ny arena hvor unge mennesker kan bli kjent med Jesus.

Ungdommer som går med skateboard

Målgruppe: 13-25 år

UngTro favner arbeid inn mot både tenåringer og studenter.

Ålesund

I urbane områder

Vi vil særlig satse i urbane områder med lite kristent arbeid.

Vil du bli med i UngTro?

Fyll ut skjemaet nedenunder dersom du ønsker å vite mer. Kontaktinformasjonen din videreformidles til kontaktpersonenen for UngTro i den delen av landet hvor du ønsker å starte eller bli med i UngTro, som igjen vil ta kontakt med deg.
Andreas Furnes, prosjektleder for UngTro i NLM ung, følger opp dette.

Vi håper å høre fra fra deg!


Ledere i UngTro må være over 18 år.