Tidligere hovedstyreformann Lars Gaute Jøssang taler fra talerstolen.

Skjema for innmelding av talebehov

Har fellesskapet ditt ønske om talebesøk fra Region sørvest? Fyll inn ønsket behov i skjemaene her.

 

Skjema for talerønsker:

Skjema for talerønsker - landsarbeidere og regionens forkynnere.xls

Last ned og fyll ut skjemaet ovenfor og send det pr epost til reiserutesorvest@nlm.no 

Frister for å sende inn talerønsker:

 
  Landsarbeider Regionarbeider
vårsemesteret 15. juni året før 22. september året før
høstsemesteret 10. desember året før 10. februar samme år

Utsatt frister for talerønsker våren 2021:

10. august: Frist for ønsker om talere fra HK
1. oktober: Resierutene fra HK er klar og sendes foreningene/forsamlingene
6. oktober: Frist for ønsker fra regionen
1. november: Reiseruten fra regionen er klar og sendes foreningene/forsamlingene

 Alternativt skjema i Word-format:

Skjema for talerønsker - manuell utfylling.docx

 

Skjema for ønske om barne- og ungdomsarbeider