Personer ser på dokumenter

Uttalelser og rapporter

Her finner du uttalelser, beklagelser og rapporter som angår tematikken oppvekst i utlandet.

   

Beklagelse fra Misjonssambandet 2024

Beklagelse (offentliggjort 25. mai 2024 som del av handlingsplan i samarbeid med Sendt bort)

 

Beklagelse fra Misjonssambandet 2023

Misjonsssambandet beklager (publisert 27. juni 2023)

 

IRIS-undersøkelsen og påfølgende uttalelser og beklagelser (2009)

Undersøkelse om oppvekst i utlandet, med vekt på skolegang i regi av Det Norske Misjonsselskap og Norsk Luthersk Misjonssamband.

Rapport IRIS-undersøkelsen

Uttalelse fra NMS og Misjonssambandet

Uttalelse fra NMS og Misjonssambandet (engelsk)

Beklagelse fra generalsekretærene