Unsplash

Midt-Norge

Misjonssambandet Midt-Norge omfatter hele Trøndelag, samt Aure kommune i Møre og Romsdal og nord til Rana og Rødøy kommuner i Nordland.

Misjonssambandet Midt-Norge har et vidtrekkende arbeid for å nå flere med evangeliet i denne delen av landet. Gjennom nesten 200 store og små misjonsfellesskap, leirarbeid, gjenbruksbutikker, lokalradio og mye annet arbeid formidles både de gode nyhetene om Jesus og kallet til misjon over hele verden.

 

Institusjoner

Misjonssambandet Midt-Norge har medansvar for flere barnehager, skoler, leirsteder, gjenbruksbutikker og en lokalradio. Blant annet huser regionen naturbruksskolen Val vgs., som har eget fullskala oppdrettsanlegg.

 

Ressurser

Har du husket å registrere ditt fellesskap/forening e.l. hos oss? Det kan du gjøre her!

Du finner mer informasjon og nyttige ressurser fra region Midt-Norge i Ressursbanken (husk å filtrere på region Midt-Norge).

Der finner du blant annet informasjon og referater fra regionstyret, oversikt over frivillige forkynnere og andre viktige dokumenter.

Adresse

NLM Midt-Norge, Ole L. Kolstads veg 2, 7088 Heimdal

Kontakt

E-post:midt-norge@nlm.no Telefon: 47 47 59 00 Åpningstider: Mandag - fredag kl 09-15. Gavekonto 8220.02.90131 Gave Vipps: 51319

Vegard Aarbø 2
Vegard Aarbø Barne- og ungdomsarbeider Mer info
Irene Maria van Andel
Irene Maria van Andel Leder ung NLM region Midt-Norge (i permisjon) Mer info
Johanne Fjell
Johanne Fjell Barne- og ungdomsarbeider Mer info
Jørgen Greve
Jørgen Greve Konstituert leder ung NLM Midt-Norge Mer info