Regionstyret sør

Regionstyret er øverste valgte myndighet i Misjonssambandet sør. Her finner du informasjon og referater fra regionstyret, samt protokoller fra regionårsmøtet.

 

Etter årsmøtet 25. september 2021 består regionstyret av:

Thorvald Handeland, styreleder

Svein Andersen, nestleder

Snefrid Axelsen, styremedlem

Kristin Hauan, styremedlem

Marit Ekroll, styremedlem

Rune Espevik, ansattes representant

 

Liv Aase Søreng Gamst, 1. vara

Njål S. Kristensen, 2. vara

 

For tidligere protokoller, ta kontakt med regionkontoret på sor@nlm.no.

Referater fra regionstyret