Hånd holder kompass foran vei

Grunnregler og strategidokumenter

For å sikre et godt og bærekraftig arbeid, både i Norge og på Misjonssambandets misjonsfelt, kreves strategier og handlingsplaner.

NLM 2020 - Misjonsstrategi mot 2020

Normallover