Mange hengelåser

Abonnement

Hva vi lagrer og hvorfor

Ved registrering av abonnement på Utsyn eller Superblink lagrer vi navn og kontaktinformasjon for å kunne sende bladet i posten og for å kunne kontakte abonnenten. Fødselsdato blir registrert for å sikre at vi ikke sender faktura til mindreårig, for å unngå dubletter i kartoteket og for å sikre ungdomspris på Utsyn til dem som ønsker det.

Dersom noen andre enn mottaker skal betale, lagrer vi navn og kontaktinformasjon på betaler for å kunne sende ut faktura. Vi sender faktura på e-post til dem vi kan, og papirfaktura til resten.

Vi kontakter aktive abonnenter dersom det er behov for det i forbindelse med deres abonnement. Vi kontakter tidligere abonnenter dersom de aktivt har samtykket til slik kontakt.

Vi sender adressefiler til trykkeriet for å kunne distribuere bladene.

For hver bruker på superblink.no vil siste tidspunkt for innlogging bli lagret, og annen aktivitet brukeren har hatt blir loggført.

Hvor lenge blir opplysningene lagret?

Abonnement som er fakturert, lagres i fem år i henhold til bokføringsloven. Navn og andre personopplysninger vil også bli slettet etter fem år dersom det ikke er registrert andre aktive forhold til NLM eller en har gitt samtykke til å motta informasjon.