Mange hengelåser

NLM trossamfunn

Hva lagres og hvorfor

NLM tilbyr en kirkerettslig tilknytning til organisasjonen gjennom innmeldelse i NLM trossamfunn. Alle som blir medlem, blir registrert i trossamfunnets register. Trossamfunnet krever en bekreftelse på at en ikke er medlem i et annet tros- eller livssynssamfunn i Norge, og at en er døpt. Denne informasjonen lagres. Trossamfunnet lagrer også navn og kontaktinformasjon, fødselsnummer, dåpsdato og dåpssted. Barn under 15 år kan kun meldes inn av foreldre/verge for barnet. Da vil navn og kontaktinformasjon samt fødselsnummer til foreldre/verge også bli lagret.

NLM trossamfunn orienterer ditt lokale misjonsfellesskap om ditt medlemskap dersom du gir samtykke til dette.

Hvor lenge blir opplysningene lagret?

Alle medlemmer vil være lagret i registeret. Når en person melder seg ut av trossamfunnet vil opplysningene om medlemskapet beholdes for å kunne gi utmeldingsattester.

Dersom samtykke om informasjon til misjonsfellesskapet ønskes slettet, må det sendes egen melding om dette til trossamfunn@nlm.no.