Mange hengelåser

Medlemskap

Hva vi lagrer og hvorfor

Medlemskap i de aller fleste lokale misjonsfellesskap behandles lokalt og registreres bare i vårt person- og kunderegister i forbindelse med søknader om offentlig støtte. De fleste av våre barne- og ungdomslag sender derfor inn sine medlemslister sammen med årsmeldingen. Lokallag for voksne sender ikke inn medlemslister. Medlemskap i regionale lag som leirklubber og tilsvarende registreres fortløpende ved innmelding. Det samme gjør direktemedlemskap i NLM ung sentralt og medlemskap i noen få misjonsfellesskap som regionskontoret administrerer.

Medlemslistene som sendes sammen med årsmelding, inneholder navn, postadresse, fødselsdato, kjønn, om det er betalt kontingent og beløpet på denne, samt hvilket lokallag og hvilket år medlemskapet gjelder for. På medlemskap som registreres forløpende gjennom året, registreres i tillegg innmeldingsdato og informasjon om hvordan innmeldingen skjedde. Ved eventuell utmelding (gjelder direktemedlemskap i NLM ung) vil også utmeldingsdato og eventuell angitt årsak til utmeldingen lagres.

Innsyn i lister

Det vil bli gitt innsyn i medlemslister når offentlige myndigheter etterspør dette i forbindelse med søknad om støtte. Slike lister vil inneholde navn, postadresse, fødselsår eller fødselsdato, informasjon om betalt kontingent og hvilket lokallag medlemskapet gjelder for. Kjønn oppgis dersom det etterspørres.

Hvor lenge blir opplysningene lagret?

Medlemsopplysningene lagres i fem år i henhold til bokføringsloven. Navn og andre personopplysninger vil også bli slettet etter fem år dersom det ikke er registrert andre aktive forhold til NLM eller en har gitt samtykke til å motta informasjon.