Mange hengelåser

Dåpsregister

Hva lagres og hvorfor

NLM har et sentralt dåpsregister. Her blir alle som er døpt i våre fellesskap, registrert. I tillegg oppbevares en signert dåpsprotokoll hos det lokale fellesskapet. Dåpsprotokollen opprettes av den som utfører dåpen. Om den døpte lagres fødselsnummer, fødested, kjønn, navn og adresse. På foreldre lagrer vi fødselsnummer, navn og adresse. Vi lagrer også navn og adresse på faddere. Av generell informasjon så lagrer vi dåpsdato, dåpssted, NLM fellesskap som sto for dåpen, den døptes kirketilhørighet og hvem som utførte dåpen. Vi lagrer den informasjon som en dokumentasjon på at personen er døpt og for å kunne oppfylle NLMs forpliktelser overfor den døpte.

Informasjon om den døpte sendes kun videre til Den Norske Kirke eller annet kirke-/ trossamfunn dersom foreldrene eller den døpte selv ønsker dette. Hvis den døpte ønsker å meldes inn i NLM trossamfunn, må egen innmelding sendes trossamfunnet.

Hvor lenge blir opplysningen lagret?

Alle dåpsprotokoller blir arkivert i arkivet til NLM, både elektronisk og en papirbasert versjon, og oppbevares i hele organisasjonens levetid.