Mange hengelåser

Person- og kunderegister

De aller fleste personopplysninger som vi behandler, lagres i vårt person- og kunderegister. Det er her vi lagrer informasjon knyttet til leirer og arrangementer, givere, medlemmer, abonnenter, verv, frivillige og dåpsregister. Dette systemet gjør det mulig for oss å holde oversikt over hvilke tjenester du ønsker, gjennomføre betalinger og å følge deg opp på en god måte. Dersom du ønsker å se hva som er lagret på deg i vårt person- og kunderegister, anbefaler vi deg å opprette en profil på nlm.no/minside.

Endringslogg

For å ivareta våre brukeres sikkerhet og for å kunne rette opp feil logges endringer i viktige personopplysninger og hvem som har utført dem, i en egen endringslogg. På samme måte logges også endringer av viktig informasjon i leirpåmelding, medlemskap og tillitsverv. Endringsloggen lagres i inntil fem år.