Mange hengelåser

Dine rettigheter

NLM er en norsk organisasjon, og vi er underlagt norsk lov. Det er personopplysningsloven som bestemmer hvordan vi kan behandle personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

Det er du som eier dine personopplysninger, og du har derfor rett til å vite hvordan disse behandles. Det får du gjennom denne personvernerklæringen. Du har også rett til innsyn i hvilke opplysninger om deg som vi har lagret, og du har krav på å få rettet opplysninger som er feil. Dersom du har gitt samtykke til at vi bruker dine personopplysninger, har du rett til å trekke tilbake samtykket når du måtte ønske det. Dersom du ikke ønsker at vi skal behandle dine personopplysninger lenger, har du rett til å bli slettet. I praksis betyr det at vi fjerner alle opplysninger som kan knytte din aktivitet hos oss til deg som person. Ta kontakt med oss dersom du ønsker dette.

På nlm.no/minside vil du få oversikt over hva vi har lagret på deg i våre sentrale systemer. Du får tilgang til å endre samtykker og oppdatere informasjonen som er lagret på deg. Noen av våre tjenester er knyttet til lokale misjonsfellesskap eller regioner. For å få innsyn i disse må du ta kontakt med det lokale misjonsfellesskapet eller regionen.

Dersom du har opplevd noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende en skriftlig klage til oss  gdpr@nlm.no. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger gjør du dette ved å sende dette til Datatilsynet. Klagen videresendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som oppretter et settetilsyn for å behandle saken.