Mange hengelåser

Gaver og givertjeneste

Hva vi lagrer og hvorfor

NLM gir givere mulighet til å gi gaver på ulike måter. Hva som lagres avhenger av måten gaven er gitt på.

Fast givertjeneste

Ved registrering av faste givere lagrer vi personopplysninger for å tilrettelegge for den faste givertjenesten. Opplysningene kommer enten fra skjema på nett eller skjema på papir. Vi lagrer navn og kontaktinformasjon for å kunne registrere giveravtalen på riktig person og sende ut relevant informasjon. Dersom du ønsker skattefradrag for gavene, må vi lagre fødselsnummeret ditt. Valg av formål og eventuell godskriving til lokalt misjonsfellesskap lagres også på avtalen. For hver innbetaling lagrer vi tidspunkt, beløp og bankkontonummer.

Enkeltgaver

Ved registrering av enkeltgaver lagrer vi navn og kontaktinformasjon for å kunne sende takkebrev. Informasjonen kommer fra skjema på nett eller bankbilaget. Dersom giver ønsker skattefradrag for gaven og oppgir sitt fødselsnummer, så lagres dette. For hver innbetaling lagrer vi tidspunkt, beløp og bankkontonummer.

NLM har årlig noen gavegiroutsendelser. Faste givere, og andre givere som gir regelmessig, mottar slike gavegiroer basert på sitt eksisterende giverforhold. Andre kan også motta giroen basert på aktivt samtykke for å motta gavegiroer.

Gave på nett

Dersom gaver gis med kredittkort på nlm.no, via Vipps gjentagende betalinger eller via Spleis (spleis.no/nlm), kan giver velge å gi anonymt eller oppgi personopplysninger. Navn og kontaktinformasjon blir lagret i giverkartoteket for at NLM skal kunne rapportere gavebeløpet til Skatteetaten, og for at NLM skal kunne sende takkebrev. Ved betaling med kredittkort må givers kredittkortinformasjon oppgis i betalingsløsningen. Kredittkort-informasjonen er ikke tilgjengelig for NLM.

Gaver gitt via eksterne leverandører som Vipps og Spleis vil også bli registrert hos disse leverandørene og behandles der i henhold til deres personvernerklæringer.

Gave på vipps, sms, facebook eller bidra.no

Gaver gitt på vipps, sms, facebook eller bidra.no, blir registrert som anonyme gaver. Din konto på disse løsningene er et forhold mellom deg og leverandøren av tjenesten, og det er leverandøren av tjenesten som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Innrapportering til Skatteetaten

Har en giver gitt pengegave(r) på minst 500 kroner til NLM i løpet av et år, gir det rett på skattefradrag. For 2018 er maksimalt fradrag for gaver 40 000 kroner. NLM vil hvert år sende en oversikt til Skatteetaten over giverne som har rett på skattefradrag for foregående år. Dersom du har rett på skattefradrag, får du tilsendt en årsoppgave som viser hvilke opplysninger som er rapportert inn.

Hvor lenge blir opplysningene lagret?

NLM følger bokføringslovens prinsipper angående lagring av gaveføringer. Vi sletter gaveføringer fem år etter at gaven er gitt. Navn og andre personopplysninger vil også bli slettet etter fem år dersom det ikke er registrert andre aktive forhold til NLM eller en har gitt samtykke til å motta informasjon.